Landgangen i Normandie som del av operasjon Overlord.Opptakten, forberedelser, gjennomføringen av sjø, luft og landoperasjonene, herunder de norske bidrag. Norske minnesmerker 75 år etter.

Tid og sted: onsdag 31. juli kl. 19.00 på Okkupasjonsmuseet, Eidsvoll Bygdetun, Spetalsvegen 60.

Foredraget holdes av vernepliktig major, tidligere yrkesoffiser Ole-Bernt Wivesøll. Han er nå ansatt i sivil stilling som rådgiver i Forsvarets fellestjenester på Akershus festning. Ole-Bernt er krigsskoleutdannet, 63 år, gift med ei Eidsvolldame og bosatt i Gullverket. Han har militærhistorie som en stor interesse, vesentlig perioden 1939 - 1945. Har vært på to studieturer til Normandie i hhv 2014 og 2019. Begge i forbindelse med de offisielle markeringer. I 2014 med akkreditering til alle seremonier. I år som følge på alle norske arrangement og deltaker på andre.
 
Foredraget er gratis. Kaffespleis / gave til Okkupasjonsmuseet: kontant eller Vipps.
Møte er åpent for alle. Ta gjerne med en bekjent.

Eidsvoll Forsvarsforening ønsker velkommen til et spennende foredrag.

Siste nytt

 
EIDEL - Eidsvoll Electronics
 
Støtt Eidsvoll Forsvarforening!
 
Norges Forsvarsforening