Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

1999

Møteserien ”Eidsvoll i Fokus” ble startet i 1997, og er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll Forsvarsforening, Eidsvoll  Historielag og Foreningen Norden Eidsvoll. Serien er åpen for alle interesserte, og møtene frem til og med 9. mars 2006 ble normalt holdt i kommunesalen i Eidsvoll Rådhus. Etter denne dato er møtene holdt i Badet kulturtun.
Hensikten med serien er å gi en oppfriskning av de mest betydningsfulle hendelser og trekk i vår bygds spennende og fengslende historie, samt en presentasjon av kjente personer som har utrettet ting gjennom tidene av spesiell interesse for Eidsvoll. Møtene er tatt opp på video/DVD som oppbevares i kommunens sikkerhetshvelv, slik at ettertiden kan få glede av den informasjon som gis.
 
Møte nr.7
Tema: "Skolene i Eidsvoll gjennom tidene".
Dato:  Torsdag 25. mars kl 1830
Antall tilhørere: ca.60
Foredragsholder var skolesjef (R) i Eidsvoll Per Sæther.
 
Møte nr 8
Tema: "Mjøs trafikken - Kjøringa - Hovedbanen 1854".
Dato: Torsdag 2. september kl.18.30
Antall tilhørere: ca.80
Foredragsholdere var Arne Julsrud Berg, Leif Hebrand Eriksen og Håkon Gundersen.
 
Møte nr 9 
Tema: "Musikken i Eidsvoll"
Dato: Torsdag 18 november kl.18.30
Antall tilhørere:
Foredragsholdere var lektor(R) Asbjørn Spigseth og journalist(R) Leif Hebrand Eriksen.
Videre medvirket Ivan Grue, Steinar Johnsrud og Kåre Sollihøgda fra Eidsvoll Orkesterforening.