Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

2001

Møteserien ”Eidsvoll i Fokus” ble startet i 1997, og er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll Forsvarsforening, Eidsvoll  Historielag og Foreningen Norden Eidsvoll. Serien er åpen for alle interesserte, og møtene frem til og med 9. mars 2006 ble normalt holdt i kommunesalen i Eidsvoll Rådhus. Etter denne dato er møtene holdt i Badet kulturtun.
Hensikten med serien er å gi en oppfriskning av de mest betydningsfulle hendelser og trekk i vår bygds spennende og fengslende historie, samt en presentasjon av kjente personer som har utrettet ting gjennom tidene av spesiell interesse for Eidsvoll. Møtene er tatt opp på video/DVD som oppbevares i kommunens sikkerhetshvelv, slik at ettertiden kan få glede av den informasjon som gis.
 
Møte nr 13
Tema: "Pilgrimsvegen gjennom Eidsvoll".
Dato: Tirsdag 6. februar kl 19.00 
Antall tilhørere: ca.80
Foredragsholder: Eivind Luthen.
 
Møte nr 14
Tema: "Gamle forfattere i Eidsvoll- Sigurd Nesse og Olaf Hoel".
Dato: 15 mars kl.18.30
Antall tilhørere:
Foredragsholder var høyskolelektor(R) Gunner Ljødal.
 
Møte nr 15
Tema: "Gamle forfattere i Eidsvoll- Aksel Bjørnstad og Lars Nilsen Aalborg".
Dato: 13.september kl.18.30
Antall tilhørere: ca.60
Foredragsholder var Gunner Ljødal.
 
Møte nr 16
Tema: "Gamle Eidsvoll jernbanestason og dagens restaurering og Eidsvoll Bad og Badebakken".
Dato: Torsdag 15.november kl.18.30
Antall tilhørere: ca.160
Foredragsholdere var rektor(R) ved EVS Erling Dæhlie og lektor(R) Eirik Sundli