Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

2004

Møteserien ”Eidsvoll i Fokus” ble startet i 1997, og er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll Forsvarsforening, Eidsvoll  Historielag og Foreningen Norden Eidsvoll. Serien er åpen for alle interesserte, og møtene frem til og med 9. mars 2006 ble normalt holdt i kommunesalen i Eidsvoll Rådhus. Etter denne dato er møtene holdt i Badet kulturtun.
Hensikten med serien er å gi en oppfriskning av de mest betydningsfulle hendelser og trekk i vår bygds spennende og fengslende historie, samt en presentasjon av kjente personer som har utrettet ting gjennom tidene av spesiell interesse for Eidsvoll. Møtene er tatt opp på video/DVD som oppbevares i kommunens sikkerhetshvelv, slik at ettertiden kan få glede av den informasjon som gis.
 
 
Møte nr 23
Tema: "Den unge Camilla Collett- et kvinnehjertes historie".
Dato: Torsdag 22.januar kl.18.30
Antall tilhørere: ca.70
Foredragsholder var Professor Torill Steinfeldt.
Vår egen Wergelandkjenner Eirik Sundli supplerte med utfyllende opplysninger om Camillas liv i Eidsvoll.
 
Møte nr 24
Tema: "Eidsvoll Jernverk".
Dato: Torsdag 1.april kl.18.30
Antall tilhørere: ca.70
Foredragsholdere var Leif Eriksen og Eirik Sundli. Leif redegjorde for jernverkets historie, mens Eirik hovedsakelig konsentrerte seg om eierne og deres familier på verket.
 
Møte nr 25
Tema: "Eidsvoll-idrettens historie"
Dato: Torsdag 23.september kl.18.30
Antall tilhørere: ca.60
Siden dette 25. møtet kunne betraktes som "et lite jubileum" innledet Leif Eriksen med en kort gjennomgang av de viktigste temaer som var behandlet i denne møteserien.
Kveldens foredragsholder var Tormod Knutsen som ga en fyldig fremstilling av Eidsvoll idrettens historie.