Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

2007

Møteserien ”Eidsvoll i Fokus” ble startet i 1997, og er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll Forsvarsforening, Eidsvoll  Historielag og Foreningen Norden Eidsvoll. Serien er åpen for alle interesserte, og møtene frem til og med 9. mars 2006 ble normalt holdt i kommunesalen i Eidsvoll Rådhus. Etter denne dato er møtene holdt i Badet kulturtun.
Hensikten med serien er å gi en oppfriskning av de mest betydningsfulle hendelser og trekk i vår bygds spennende og fengslende historie, samt en presentasjon av kjente personer som har utrettet ting gjennom tidene av spesiell interesse for Eidsvoll. Møtene er tatt opp på video/DVD som oppbevares i kommunens sikkerhetshvelv, slik at ettertiden kan få glede av den informasjon som gis.
 
Møte nr 28
Tema: "Navnegransker og forfatter Eivind Vågslid"
Dato: Onsdag 28.februar kl.18.30
Antall tilhørere: ca.60.
Foredragsholder var Biblioteksjef Knut Rage fra Sotra.
Gunner Ljødal innledet møtet med å gi en del vita om Vågslid, og presenterte Vågslids 6 barn som alle var tilstede: Torgils, Åslaug, Arnhild, Sigfrød, Åshild og Kårehild. De stod alle opp og forklarte betydningen av sine navn, og fikk stor applaus av forsamlingen.
Knut Rage ga en grundig og innsiktsfull orientering om Vågslids omfattende arbeider med navnegransking. Rage kom også litt inn på Vågslids øvrige omfattende vitenskapelige arbeid. Vågslids teorier brøt på mange områder radikalt med den navneforståelse tidligere forskere hadde kommet frem til og som var akseptert innen ledende akademiske kretser. Det ført til mange motforestillinger fra kjente autoriteter på området både i dagspressen og i tidsskrifter, og resultatet ble at Vågslids doktor avhandling ble refusert. Foredragsholderen mente at Vågslids vurdering og syn nå etter hvert har fått større gjennomslag, og etter manges mening ble det gjort stor urett når Vågslid ikke fikk den doktorgrad som han så absolutt hadde fortjent.
 
Møte nr 29
Tema: "Maleren Arne Ekelands liv og virksomhet"
Dato: Onsdag 18.april kl.18.30
Antall tilhørere: ca.70
Foredragsholder var Åsmund Strømnes gjennom 2 x 45 minutter, med en kaffepause imellom. Første del omhandlet i hovedsak Ekelands oppvekst og ungdomstid på Nygård, og kunstnerens tidligste arbeider. Andre del var mer viet perioden da han virkelig slo igjennom som kunstner, og etter hvert ble anerkjent og berømt. Benjamin Baraas viste fram ca 40 av kunstenerens mest kjente bilder som han hadde lagt inn på data, og som Åsmund kommenterte. I tilknytning til foredraget leste Jorunn Eriksen et tankevekkende utdrag av et skrift Arne Ekeland hadde forfattet.
 
Møte nr 30
Tema: "Otto Nordheim- lærer, lokalhistoriker og speiderleder".
Dato: Torsdag 13.september kl.18.30
Antall tilhørere: 58
Foredragsholder var Gudrun Hoel.
Sigmund og Lynn Hoel hadde lagt inn en del bilder fra Nordheims liv og virke på data som var bakteppe under kåseriet. Det er i år 10 år siden serien "Eidsvoll fokus" startet. Derfor ble Leif Eriksen som hadde ideen til serien, berømmet av møtelederen.
 
Møte nr 31
Tema: "Lokalhistorikeren Leif Ljødal"
Dato: Torsdag 1.november kl.18.30
Antall tilhørere: ca.60
Foredragsholdere var Ljødals sønner Ola,Neri og Gunner.
Ola innledet med en omfattende, biografisk skildring av faren. Gunner orientert om farens bøker, samtidig som han foretok en rask gjennomgang av forfatterskapet til Otto Nordheim som det ikke hadde blitt tid til på møtet 13. september. Ved en sammenliknende vurdering av disse to forfatterne kom Gunner til den enkle konklusjon at Ottos arbeider kunne karakteriseres som kulturbeskrivelser med innslag av natur, mens Leifs var naturbeskrivelser med innslag av kultur.
Etter kaffepausen ga Neri en presentasjon av farens store antall artikler i lokalpressen gjennom årene, fortalte om den humoristiske lokalavisen som Leif ga ut i Habberstad med et nummer i året over en 5 års periode.
 
Møte nr 32
Tema: "Seterdriften i Eidsvoll gjennom tidene".
Dato:  Torsdag 15.november kl.18.30
Antall tilhørere: 120 personer- gledelig stort oppmøte- og vi måtte bære inn det som var av stoler på lageret, i tillegg til at det ble hentet inn stoler fra kantina.
Foredragsholder var Benjamin Baraas.
Han kåserte om boka han nylig hadde gitt ut om gamle seterer (110 i det hele) i Eidsvoll og Feiring, og om livet på setra. I tilknytning til gjennomgangen viste han en rekke bilder. Etter kaffepausen sang forsamlingen Anton Tyrihjells "Vår Eidsvoll bygd", før Gunner Ljødal fortalte om sine opplevelser som gutt på setera ved Røysivangen.