Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

2010

Møteserien ”Eidsvoll i Fokus” ble startet i 1997, og er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll Forsvarsforening, Eidsvoll  Historielag og Foreningen Norden Eidsvoll. Serien er åpen for alle interesserte, og møtene frem til og med 9. mars 2006 ble normalt holdt i kommunesalen i Eidsvoll Rådhus. Etter denne dato er møtene holdt i Badet kulturtun.

Hensikten med serien er å gi en oppfriskning av de mest betydningsfulle hendelser og trekk i vår bygds spennende og fengslende historie, samt en presentasjon av kjente personer som har utrettet ting gjennom tidene av spesiell interesse for Eidsvoll. Møtene er tatt opp på video/DVD som oppbevares i kommunens sikkerhetshvelv, slik at ettertiden kan få glede av den informasjon som gis.
 
Møte nr 39
Tema: "Forfatter Johan Nicolai Severin Lieblein (1866-1933)".
Dato: Torsdag 18.februar kl.18.30.
Antall tilhørere: 22 personer.
Foredragsholder var Gunner Ljødal.
Lieblein har skrevet 11 bøker. Hans far var professor Jens Daniel Carolus Lieblein (1827-1911) som var første egyptolog i Norge, og en betydelig vitenskapsmann. Han var gift 3 ganger. Hans første kone var mor til Severin, men hun døde etter et par år. Deretter ble Jens gift med Jonette Nilsen på Lille-Ås, og Severin fikk sin oppvekst der. Severin giftet seg i 1900 med Ragnhild Søgaard, datter til direktør Ragnar Søgaard i Eidsvoll kurbad. De ble imidlertid skilt etter en tid, og da giftet Ragnhild seg med dyrlege Hjelde på Torshaug. Jens giftet seg 3. gang med Dagny Lovise Brodersen, hun var da 24 og han 71 år.
 
Møte nr 40
Tema: "Krigshandlingene i Eidsvoll i aprildagene 1940".
Dato: 25.mars kl.18.30
Antall tilhørere: 93 personer.
Foredragsholdere var henholdsvis Jan Willy Aalborg, Neri Ljødal og Torgeir Sulum.
De tok for seg en fra dag-til dag gjennomgang av krigshandlingene som rammet bygda. Aalborg om 9.-10. april, Ljødal om 11. og 12. april og Solum om 13. og 14. april. I spørre- og diskusjonsrunden etter foredragene var det mange interessante innlegg og kommentarer.
 
Møte nr 41
Tema: "Eidsvoll Folkehøyskole"
Dato: Torsdag 16. september kl 1830.
Antall tilhørere: 25 personer.
Foredragsholdere var John Egeland og Vidar Mohn.
Folkehøyskolen var i virksomhet i perioden 1908 til 1918. Det ble vist bilder av skolebestyreren Jon Sørensen og Agnes Winding Sørensen med familie, fra aktiviteten på skolen og av skolebygningen som var tegnet av arkitekten Arnstein Arneberg. Den sto ferdig i 1907, og ble revet 1980. Møtedeltagerne bidro med mange interessante innlegg.
 
Møte nr 42
Tema: "Forfatterne Johan Anton Tyrihjell(1876 – 1936) og Christian Larsen Dahler(1865-1941)".
Sted:  ”Kafe Henrik” i Panoramabygget, Sundet.
Dato: Torsdag 18.november kl 1900.
Antall tilhørere: 16 personer.
Foredragsholder var Gunner Ljødal.
Tyrihjell var lærer, men har aldri hatt lærerpost i Eidsvoll. Larsen Dahler som stammer fra Larsen slekta i Sundet i Eidsvoll, var også lærer, men ble prest 40 år gammel og hadde et kort vikariat i Eidsvoll kirke i 1905 da prost Hans Landstad gikk av for aldersgrensen. Tyrihjell ble gift med ei dame fra Fremming. De bosatte seg på Habberstad i Eidsvoll som pensjonist, og det var i denne tiden han skrev ”Eidsvollsangen”.