Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

2013

EIDSVOLL FORSVARSFORENINGS ÅRSMØTE 2013

Onsdag 27. februar 2013 i Kafé Henrik
 
Program

Kl. 18.30: «Hvordan blir morgendagens forsvar?» ved Sverre Diesen, FFI. Kaffe- og kakespleis. Foredraget er åpent for alle interesserte.


Klokken 20.00 - Årsmøte 

Agenda

- Innledning ved leder
- Valg av møteleder
- Valg av referent
- Årsberetning ved leder. Godkjenning
- Regnskap ved kasserer. Godkjenning
- Valg ved leder av valgkomiteen. Godkjenning
- Innkomne saker
- Budsjett
- Aktivitesplan for 2013
Vedlegg

NB. Saker til behandling må være hos styret innen onsdag 13. februar