Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

65 år etter- på ustø kurs igjen ?

Den 8 mai 2010 og dermed 65-årsdagen for markeringen av frigjøringsdagen i 1945 er passert og historiens fasit er fortsatt like klar: Nasjonen Norge var den gang i 1940 ikke forberedt  på at det verste kunne hende.    

Forsvars-(og beredskaps) planlegging bygger nettopp på å være forberedt på at det uønskene kan skje og da er det uholdbart at Heimevern og Hær ikke får øve tilstrekkelig eller har nok ammunisjon til skarpskyting.

I EUB 20.04 gjør vi noen betraktninger om hærens situasjon og om mulig avvikling over tid som følge av politisk prioritering mellom de tre våpengrenene. Stortingsrepresentant Sverre Myrli som sitter i utenriks-og forsvarskomiteen beroliger i EUB den 03.05 med at Hæren ikke skal legges ned: Langtidsplanen for Forsvaret ligger til grunn for regjeringens politikk og målet er at forsvarets struktur, virksomhet og ressursrammer skal være i balanse innen 2012.

Fra innlegget vårt presiserer vi imidlertid: ”Stortinget vil neppe komme i den situasjonen at det må vedta en nedleggelse av Hæren, men vedtaket kan komme etter at hæren ikke lengre fungerer på grunn av pengemangel og følgelig struktur som ikke henger sammen. ”

Eidsvoll Forsvarsforening er derfor ikke engstelig for at Hæren skal bli lagt ned innenfor gjeldene langtidsplan som går fram til 2012, men når nye jagerfly skal kjøpes inn og driftes, marinens fartøyer skal seile og forsvarsstrukturen skal opprettholdes i hht til budsjett hva da? Faktum er at hærstyrkene er bygd ned til et minimum og kan knapt kalles en hær og politikerne diskuterer knapt hvordan denne styrken skal dimensjoneres i årene framover.

I EUB den 08.05 reflekterer forfatter Sigbjørn Mostue over frigjøringsdagen 8 mai 1945 og hvor viktig det er å ikke glemme hva den står for. Stortingsrepresentant Sonja Sjøli framhever i samme utgave behovet for et troverdig og stabilt forsvar.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sa for en god del år siden at Russland i overskuelig framtid ikke ville utgjøre noen militær trussel. I dag viser russerne igjen militære muskler  Dagens utenrikspolitiske situasjon er omskiftelig og ikke veldig forutsigbar, og derfor kan ikke Forsvaret  dimensjoneres opp og ned etter som det internasjonale klimaet svinger. Skal Forsvaret være troverdig må det til enhver tid få nok ressurser i forhold til de oppgavene det er tildelt og oppgavene må defineres i et langsiktig perspektiv.

Stortingspolitikerne må derfor holde fokus på at forsvarsbudsjettet ikke skal være noen salderingspost i statsregnskapet.