Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

8. mai i Eidsvoll

Frigjørings- og veterandagen markeres på Tingvoll på ettermiddagen torsdag 8. mai. Eidsvoll janitsjar spiller, stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen holder tale og Heimevernet HV-02 legger ned krans på bautaen over de falne 1940-1945. Arrangør er Eidsvoll Forsvarsforening.

Frigjøringsdagen i Norge 8. mai 1945 er dagen da tyske militære styrker kapitulerte etter at de siden 9. april

1940 hadde okkupert landet i fem år under andre verdenskrig.

Datoen regnes vanligvis også som de alliertes seiersdag i Europa da den tyske hæren overga seg, krigen i Europa var over og Adolf Hitlers Tredje rike opphørte.

Frigjøringsdagen er i Norge offisiell flaggdag. I 1960 bestemte regjeringen at det skulle flagges den 8. mai som markering av femtenåret for frigjøringen. En meningsmåling utført samme år, viste at 75 % av de spurte støttet å gjøre dagen til fast, offisiell flaggdag. Frigjøringsdagen ble vedtatt innført som flaggdag ved kongelig resolusjon 27. april 1962.

I 1996 anbefalte Stortingets forsvarskomité at 8. mai ble gjort til nasjonal veterandag. Bakgrunnen var at det etter hvert fantes færre gjenlevende veteraner fra andre verdenskrig, samt at det ble følt et behov for å hedre dem som har tjenestegjort i Tysklandsbrigaden og de mange FN-styrkene. Tanken var den gang at veteranorganisasjonene for disse utenlandsoppdragene skulle stå for markeringene på veterandagen.

Beslutningen om innføring av veterandagen ble fattet i 2010, og den første markeringen fant sted i 2011. Forsvarsdepartementet la i den forbindelse opp til en markering i større omfang, med nasjonale og lokale arrangementer, og ba alle landets kommuner om gjennomføre arrangementer der veteranenes innsats markeres. Dagen er også høytidsholdt av Forsvaret tidligere.

Flere organisasjoner i fredsbevegelsen har stilt seg kritisk til beslutningen om å legge veterandagen til frigjøringsdagen. Norges Fredsråd har blant annet uttalt at denne beslutningen er med på å legitimere angrepskrig da den skaper sammenlikninger mellom frigjøringskamp og Norges deltakelse i angrepskriger i andre land.


Frigjørings- og veterandagen markeres ved Tingvoll

  • Start kl.18.00
  • Eidsvoll Janitsjar
  • Stortingsrepresentant Tone Trøen
  • Heimevernet, HV-02
  • Ordfører Einar Madsen
  • Kransenedleggelse

Arrangør er Eidsvoll ForsvarsforeningVis alle nyheter