Forsvarsforeningen utfordrer politikerne

I disse dager starter Norges Forsvarsforening en landsomfattende kampanje for å bringe Forsvaret på den politiske dagsorden. Kampanjen vil vare fram til sommeren når Stortinget skal ta standpunkt til Forsvarskomitens arbeid om det framtidige forsvaret.

Forsvarets er på et lavnivå og Forsvarssjefens samarbeid med sin svenske og finske kollega om et nordisk forsvarssamarbeide er et rop om at nedleggelser truer..

Kampanjen skal kjøres som en vervekampanje ute i lokalavdelingene, men også fra sentralt hold  som drahjelp til politikerne i forbindelse med diskusjonene rundt Forsvarsstudie07.

Vi ber politikerne innstendig om å bidra til å bringe forsvarssaken på den politiske dagsorden slik at den til enhver tid vedtatte struktur blir fullfinansieres. Dermed kan vi få et forsvar som kan utvikle seg og være i forkant  av de forsvarspolitiske utsiktene.

I 1990 gikk 3% av BNP til forsvarsbudsjettet. I dag er tallet 1,6 %. Dagens forsvar har aldri vært så effektivt, men heller aldri i moderne tid så lite. Selv om vi tredobler hæren vil den ikke bli større enn den danske. Norge har en av de lengste kystlinjer i Europa, et stort havområde, stort landareal og enorme verdier i naturressurser. Alt dette er det forsvarets oppgave å verne om. Vi er bare ca. 4.5 mill. innbyggere og må, sett i forhold til de verdiene vi forvalter være villige til å bruke penger på et relevant forsvar, noe vi i dag ikke er i nærheten av. Dersom hæren konsentreres, inkludert utenlandsstyrkene, er dette nok til å forsvare deler av Oslo.

Forsvarssjefen har gjentatte ganger forklart hva som er i ferd med å skje dersom ikke struktur og budsjett balanserer. Når strukturen er så barbert som den er kan man ikke si at den må krympes for at budsjettet skal holdes. Man må være villig til å ta inn over seg hva et forsvar vil koste for å forsvare de verdiene vi har og som vi ønsker å beskytte på en troverdig måte. Man kan ikke si at 30 milliarder er nok selv om det er mye annet å bruke penger på.

Frihet og demokrati har en enorm pris dersom man skal vurdere alternativer. Dette må man tenke over. På samme måte som forsvaret skal trygge samfunnet når den forsvarspolitiske situasjonen dra seg til, skal politiet fra dag til dag i fredstid trygge samfunnet. Vi aksepterer  ikke et politiet som er uegnet til å løse oppgavene sine – skal vi akseptere et forsvar som ikke er relevant ?

Vi krever at våre politikere som også er våre tillitsvalgte, bruker sin påvirkningskraft så spådommene om forsvarets nedleggelse blir grundig gjort til skamme.

Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening