Forsvarsstoff i lokalavisa

I Eidsvoll Blad 22.02 skriver stortingsrepresentant Sverre Myrli “Forsvaret viktig for Akershus”. Det er veldig bra at Myrli fronter forsvarssaken på denne måten, og ikke minst at lokalavisene i det siste har hatt artikler om Eidsvoll Electronics, AIM Norway på Kjeller og Forsvarets Kompetansesenter for Logistikk.

Sverre Myrli peker på det samme som den lokale forsvarsforeningen har skrevet om mange ganger, nemlig at vedtatte planer for struktur må følges opp med nok penger. Forsvaret har ingen fra dag-til dag etterprøving av om det fungerer godt nok, slik som andre sivile samfunnsaktører har. Det er derfor lett å falle for fristelsen som politiker å si at vi tar det forsømte igjen i neste langtidsperiode eller perioden etter. Det gjør i hverfall ikke Myrli i sitt innlegg. Derimot er han lettvint i beskrivelsen sin om utgående langtidsperiode og samsvaret mellom bevilgede penger og vedtatte planer. Hva med marinefartøyer som ikke seiler grunnet mangel på mannskap, hva med for lite ammunisjon og mangelfullt oppsatte avdelinger, hva med Heimevernet som ikke øves tilstrekkelig eller som allerede er skåret kraftig ned, hva med for få øvingsdøgn til at våpengreinene får nok trening?

Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening