1999

Møteserien ”Eidsvoll i Fokus” ble startet i 1997, og er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll Forsvarsforening, Eidsvoll  Historielag og Foreningen Norden Eidsvoll. Serien er åpen for alle interesserte, og møtene frem til og med 9. mars 2006 ble normalt holdt i kommunesalen i Eidsvoll Rådhus. Etter denne dato er møtene holdt i Badet kulturtun.
Hensikten med serien er å gi en oppfriskning av de mest betydningsfulle hendelser og trekk i vår bygds spennende og fengslende historie, samt en presentasjon av kjente personer som har utrettet ting gjennom tidene av spesiell interesse for Eidsvoll. Møtene er tatt opp på video/DVD som oppbevares i kommunens sikkerhetshvelv, slik at ettertiden kan få glede av den informasjon som gis.
 
Møte nr.7
Tema: "Skolene i Eidsvoll gjennom tidene".
Dato:  Torsdag 25. mars kl 1830
Antall tilhørere: ca.60
Foredragsholder var skolesjef (R) i Eidsvoll Per Sæther.
 
Møte nr 8
Tema: "Mjøs trafikken - Kjøringa - Hovedbanen 1854".
Dato: Torsdag 2. september kl.18.30
Antall tilhørere: ca.80
Foredragsholdere var Arne Julsrud Berg, Leif Hebrand Eriksen og Håkon Gundersen.
 
Møte nr 9 
Tema: "Musikken i Eidsvoll"
Dato: Torsdag 18 november kl.18.30
Antall tilhørere:
Foredragsholdere var lektor(R) Asbjørn Spigseth og journalist(R) Leif Hebrand Eriksen.
Videre medvirket Ivan Grue, Steinar Johnsrud og Kåre Sollihøgda fra Eidsvoll Orkesterforening. 
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening