Innkalling

INNKALLING TIL EIDSVOLL FORSVARSFORENINGS ÅRSMØTE
Ons. 25.02.2015 kl.20 i Kafe Henrik.
 
Innledning, ved leder.
Valg av møteleder.
Valg av referent.
Årsberetning ved leder.
Godkjenning Regnskap ved kasserer. Godkjenning
Valg ved leder av valgkomiteen. Godkjenning
Innkomne saker.
Budsjett.
Aktivitetsplan for 2015.
 
Saker som skal behandles på årsmøtet må være hos styret innen 10 februar.
Dokumenter vedlagt innkallingen : Årsberetning, Aktivitetsplan, Turinvitasjon.Hilsen Styret.
 
 
Kl.18.30 er det foredrag med tittelen ”Norsk tungtvanns-produksjon”. Vi har fått Sverre Lodgaard fra Norsk UtenriksPolitisk Institutt til å fortelle om denne kontroversielle delen av norsk utenrikspolitikk. Foredraget starter kl.18.30. Entre kr.100.
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening