Heimevernet sultefores

I 2005 ble det i HV gjennomført en kvalitetsreform som skulle gi økt aktivitet og bedre materiell. I denne prosessen ble bla HV-04 lagt ned og Eidsvoll og Hurdals heimevernstyrker ble overført til Stor-Oslo heimeverndistrikt, HV-02. Reformen ble raskt dyr, og optimisme og motivasjon ble snudd til resignasjon og likegyldighet blant mannskapene.

Hvert heimevernsdistrikt (det er 11 av dem på landsbasis) har tre typer styrker; innsatsstyrker, forsterkningsstyrker og oppfølgingsstyrker. Styrkene har ulike roller og skal trenes etter en bestemt prioritet

De første årene etter 2005 var økonomien slik at alle mannskaper ble trent. De siste to-tre årene derimot har treningene vært svært redusert grunnet for lite penger. Den politiske planen er nå at i de neste årene skal 50 % av HV- styrkene på landsbasis øves hvert år, slik at alle mannskaper har trent i løpet av 2 år. Fordi Innsatsstyrken bør trenes årlig er konsekvensen da at det blir tilsvarende mindre igjen til øvelse for det øvrige Heimevernet. Politikernes mål om å oppnå trening av 50 % av mannskapene hvert år synes derfor umulig når ikke planen følges opp med friske penger.

Motivasjon er drivkraften for HV- engasjementet til mannskap og befal. Få og sjeldne øvelser går ut over avdelingsånd, kunnskap og ferdigheter. Samtidig blir Heimevernet lite synlig i lokalmiljøet og en person i uniform blir fort en attraksjon når man viser seg. HV- personell oppfordres derfor til å bruke uniform når det gis anledning til det.

Sjeldne øvelser fører også til at arbeidsgivere får et fjernt forhold til ansatte med HV- forpliktelser. Eidsvoll Forsvarsforening og NROF Øvre Romerike oppfordrer derfor arbeidsgivere i Eidsvoll og Hurdal om å legge til rette for ansatte som tjenestegjør i Heimevernet, slik at disse tas vare på som den ressursen de er og med den unike kompetansen de har.

HV skal ikke bare være en ressurs for å forsvare viktige samfunnsinstallasjoner i krise eller krig, men også en støtte for lokale myndigheter i fredstid ved ulike hendelser som naturkatastrofer, leteaksjoner og lignende. Dette utnyttes alt for sjelden.

Høstens lokalvalg nærmer seg og Senterpartiet i Eidsvoll ønsker innspill fra lag- og foreninger. Herved utfordres Eidsvoll Sp til å drive lokal valgkamp for kraftig styrking av Heimevernet.

Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening