Gjennomførte foredrag

"Er Norges sikkerhet truet via Internett"
Onsdag 30 november i Kafe Henrik kl.19
 
Foredragsholder var Ivar Kjærem.
 
Cyberkrigen er igang. Dette slo foredragsholder Ivar Kjærem (oberstløytnant) fast.
Omleggingen av Forsvaret til et mobilt innsatsforsvar omfatter utstrakt bruk av datasystemer der
mye av kommunikasjonen skjer via internett og satelitter. Enkeltpersoner, kriminelle organisasjoner og ulike stater er interesserte i å tappe informason, infiltrere eller ødelegge ut fra forskjellige motiver.
 
En helt ny våpengren er derfor etablert. Den heter Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI) og har ansvaret for Forsvarets bruk av Internett, også kalt cyberdomenet. INI er bare såvidt to år gammel, men består allerede av over 1000 medarbeidere. INI ledes av Generalmajor Sundseth.
Herunder finnes avdelingen for Beskyttelse av Kritisk Infrastruktur (BKI) som ledes av vår foredragsholder. Hovedoppgave er å oppdage og håndtere etterretning og angrep mot Forsvarets informasjonssystemer.

Kjærem nevnte tre eksempler på bruk av Internett i forbindelse med militære opersjoner. Sabotasjen mot Irans atomprogram, under Georgiakonflikten og konfrontasjonen mellom Estland og Russland vedr. flytting av et krigsminnesmerke.

 
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening