Kalender

 25
januar 2012
Ny foredragserie: Brennpunkt Norden
Starter: 19:00
Slutter: 21:00
Sted: Kafe Henrik
Kontaktperson: Torgeir Solum
Telefon: 90728485
Generell informasjon:
Forfatter Karsten Alnæs om hvordan det viktige nordiske samarbeidet har blitt til.
 
Nordisk samarbeid har bidratt til å forme det Norge vi har i dag.  
Vi ønsker å informere om og øke forståelsen for denne utviklingen. Istid, bosetting, folkeslag, språk, samhandel, kultur, konflikter, stormaktsinteresser og krig, dette er alle fellesnevnere i historien bak dagens Norden.
Alnæs sitt foredrag vil bli det første i en serie møter om nordiske samfunnsaktuelle temaer. Eksempler kan være språkutvikling, forsvarspolitikk, underholdning, energipolitikk, arbeidsmarked, idrett, handel .
Foredragserien legges i utgangspunktet opp med to-tre arrangementer i året og møtene holdes i Kafe Henrik på onsdager.
Arrangørene bak nysatsingen er Eidsvoll Forsvarsforening, Foreningen Norden Eidsvoll og Eidsvoll Historielag.

13
februar 2013
Hvorfor har det ikke blitt fred?
Starter: 18:30
Slutter: 20:00
Sted: Kafé Henrik
Generell informasjon:
Hvorfor har det ikke blitt fred? Om konflikten Israel-Palestina. Ved Nan Cecilie Johnstad fra Folk og Forsvar.
 
Entre kr.100,-
Kaffe

27
februar 2013
Hvordan blir morgendagens forsvar?
Starter: 18:30
Slutter: 19:50
Sted: Kafé Henrik
Generell informasjon:
«Hvordan blir morgendagens forsvar?» ved Sverre Diesen, FFI.
 
Kaffe- og kakespleis.
 
Foredraget er åpent for alle interesserte

27
februar 2013
Årsmøte
Starter: 20:00
Slutter: 21:00
Sted: Kafé Henrik
Generell informasjon: Eidsvoll Forsvarsforening avholder årsmøte i Kafé Henrik

20
mars 2013
«Kinas utenrikspolitiske interesser»
Starter: 19:00
Slutter: 20:30
Sted: Kafe Henrik
Generell informasjon:
Generalsekretær i Folk og Forsvar Monica Mattsson holder foredrag i Kafe Henrik med tema «Kinas utenrikspolitiske interesser».

Kina har i lengre tid vært en stormakt i eget nabolag, men vender i stadig økende grad blikket mot resten av verden også. Massive investeringer i Afrika, tett politisk kontakt med Latin-Amerika og økende interesse for nordområdene er bare noen av de mest synlige utslagene av stormaktens utenrikspolitikk – en politikk som i stor grad motiveres av Kinas økende energibehov.

Inngang kr. 100

Kaffe/kaker

21
mars 2013
Eidsvoll i Fokus
Starter: 19:00
Slutter: 20:30
Sted: Badet kulturtun
Generell informasjon: Eidsvoll i Fokus med tema: «Eidsvolls geologi» ved Professor Petter M. Ihlen fra NTNU

19
september 2013
Internasjonale Operasjoner
Starter: 19:00
Slutter: 20:30
Sted: Kafe Henrik
Kontaktperson: Torgeir Solum
Generell informasjon: Thor Lysenstøen Gen.sekr. i NVIO, forteller om veteranarbeidet blant veteranene og deres pårørende etter deltagelse i internasjonale operasjoner.

Inngang kr. 50,-

Kaffe/kake kr. 50,-

26
september 2013
Eidsvoll i Fokus
Starter: 19:00
Slutter: 20:30
Sted: Badet kulturtun
Generell informasjon: Eidsvoll i Fokus med tema: «Johnsrudslekta» ved Gunnar Johnsrud

17
oktober 2013
Foredrag med Karsten Alnæs
Starter: 19:00
Slutter: 20:30
Sted: Kafe Henrik
Generell informasjon:
Eidsvoll Forsvarsforening og Eidsvoll Bibliotek inviterer til foredrag med forfatter Karsten Alnæs i Kafe Henrik. Boken «1814- Mirakelenes år» danner bakteppe for foredraget.
 
«1814- Mirakelenes år» handler om det dramatiske og merkelige året 1814, da Norge fikk sin egen Grunnlov og resultatet av krigene ute i Europa førte til at landet vårt ble skilt fra Danmark og kom i union med Sverige. En viktig del av handlingen beskriver grunnlovsarbeidet på Eidsvoll våren 1814 og valget av Christian Frederik til norsk konge. Men også krigshandlingene i juli og august, etter at Karl Johans tropper gikk inn i Norge, er levende beskrevet. Den korte, men dramatiske krigen endte med norsk nederlag, men vi fikk beholde Grunnloven.

Fra forlagets forhåndsomtale av boken


14
november 2013
Foredrag med Tom Bakkeli
Starter: 19:00
Slutter: 21:00
Sted: Kafe Henrik
Generell informasjon:
I forbindelse med den nordiske bibliotekuka inviterer Eidsvoll Forsvarsforening og Eidsvoll Bibliotek til foredrag med forfatter og journalist Tom Bakkeli i Kafe Henrik.
 
Boka hans «Krigere og diplomater» danner bakteppe for foredraget. VG-jornalist og forfatter Tom Bakkeli har fulgt de norske spesialstyrkene gjennom et år, og gir et unikt innblikk i dramatiske og hemmelige operasjoner utført av den norske spesialenheten. Bakkeli har jobbet som journalist siden 1984, og har dekket krigssoner som Midtøsten, Balkan og Afghanistan.

Halvorsen Libris vil stå for salg av boka.

21
november 2013
Eidsvoll i Fokus
Starter: 19:00
Slutter: 20:30
Sted: Breidablikk
Generell informasjon: Eidsvoll i Fokus med tema: «Prost og politiker Nicolai Wergeland» ved professor Jahn H. Thon

29
januar 2014
Derfor angrep Sverige Norge
Starter: 19:00
Slutter: 21:00
Sted: Kafe Henrik
Generell informasjon:
Per Putte Skoog, svensk historiker og forfatter, kommer til Kafe Henrik onsdag 29. februar.
Skoog er også guide ved Ørebro Slott.
 
Han vil fortelle om Sveriges utenrikspolitikk 1810-1814.
 
Norge ble krigsbytte da Danmark og Sverige undertegnet avtalen i Kiel 14. januar 1814. Stormaktene bak Napoleons endelige nederlag ved Leipzig la premissene for avtalen, og Sverige var en av dem.
Strategen bak svenskenes suksess var Jean Baptiste Bernadotte, bedre kjent som Karl Johan.
 
I foredraget sitt tar Skoog for seg følgende temaer: Hvorfor Karl Johan ble valgt, hva hendte under hans første år 1810-1814, hvorfor tar Sverige Norge, samt ulike episoder fra selve invasjonen.
 
Arrangementet er i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Foeningen Norden Eidsvoll.

26
mars 2014
Barack Obamas USA
Starter: 19:00
Slutter: 20:30
Sted: Kafe Henrik
Generell informasjon: Svein Melby er fra Feiring og jobber som seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Han har amerikansk politikk som spesialfelt. Melby besøker Kafe Henrik og holder foredrag om USA under Barack Obama.
Obama er inne i sin andre periode som president, og utfordringene står i kø.

30
april 2014
Om krisen i Ukraina
Starter: 19:00
Slutter: 20:30
Sted: Kafe Henrik
Generell informasjon:

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen skal snakke om sitasjonen i Ukraina

Hva betyr Russlands framferd for:
Europas sikkerhet, Nato-samarbeidet, Norsk forsvars-og sikkerhetspolitikk og Forsvarets utfordringer? 

Entre: kr. 50,-
Kaffe og kake: kr. 50,-

Arrangør: Eidsvoll Forsvarsforening


8
mai 2014
Frigjørings- og veterandagen markeres
Starter: 18:00
Slutter: 20:00
Sted: Tingvoll
Generell informasjon: Frigjørings- og veterandagen markeres på Tingvoll på ettermiddagen torsdag 8. mai. Eidsvoll janitsjar spiller, stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen holder tale og Heimevernet HV-02 legger ned krans på bautaen over de falne 1940-1945.

Arrangør er Eidsvoll Forsvarsforening.

27
august 2014
Russland etter Ukraina - hva nå?
Starter: 19:00
Slutter: 20:30
Sted: Kafe Henrik
Kontaktperson: Ivar Nordby
Generell informasjon:

Helge Blakkisrud, Eidsvolling og ansatt ved Norsk UtenriksPolitisk Institutt skal holde foredrag i Kafe Henrik.

Tittelen er «Russland etter Ukraina - hva nå?»

Årets utvikling i Ukraina med Russland sterkt medvirkende er skremmende, og bekrefter at president Putin gjerne bruker militærmakt for å ta vare på russiske interesser.

Blakkisrud vil ta for seg både russisk historie og politiske utvikling så vel som dagens situasjon.

Inngang: kr 50,-. Kaffe/te+kake: kr 50,-.


9
mars 2016
Grenselosene- de glemte heltene.
Starter: 19:00
Slutter: 20:00
Sted: Kafé Henrik
Generell informasjon:
I likhet med mange andre grupperinger som var aktive og avgjørende i motstandsarbeidet under andre verdenskrig, har grenselosene blitt mer eller mindre usynlige i etterkrigstidens historiefortellinger. Hvorfor ble det slik?

I foredraget i Eidsvoll forsvarsforening onsdag 9. mars på Kafe Henrik setter historiker og forfatter Birgit H. Rimstad  fokuset på de norske grenselosenes store og til dels glemte innsats .

 Losene reddet tusenvis av liv. De kjørte drosjene og lastebilene, de gjemte folk på togene, de førte folk på flukt gjennom skoger og over fjell,- mot Sverige,- mot friheten.  For det store flertallet av flyktninger ville det vært umulig å flykte uten hjelp.

Losene visste de satte livet på spill, de visste de kunne bli dømt til døden. Likevel gikk flyktningerutene  som et edderkoppnett mot grensen, mange over Romerike og Eidsvoll.

Etter foredraget avholder Eidsvoll Forsvarsforening årsmøte.

9
mars 2016
Årsmøte i EFF
Starter: 20:30
Slutter: 20:30
Sted: Kafé Henrik
Generell informasjon: Holdes på Kafe Henrik onsdag 9. mars kl. 2030.

1
februar 2017
Årsmøte i EFF
Starter: 20:00
Slutter: 21:00
Sted: Kafe Henrik
Generell informasjon: Holdes på Kafe Henrik onsdag 1. mars kl. 20:00.

1
mars 2017
Moskva Ambassaden
Starter: 19:00
Slutter: 20:00
Sted: Kafe Henrik
Generell informasjon: Oberst Ove Milli holder foredrag på Kafe Henrik

8
mars 2017
Bårlidalen Renseanlegg
Starter: 19:00
Slutter: 21:00
Sted: Bårlidalen Renseanlegg
Generell informasjon: Eidsvoll i Fokus arrangerer onsdag 8. mars kl. 1900 omvisning og orientering i renseanlegget.

29
mars 2017
Aktørene i Syria-konflikten
Starter: 19:00
Slutter: 20:00
Sted: Kafe Henrik
Generell informasjon: Monica K. Mattsson Kämpe fra Folk og Forsvar holder foredrag i Kafe Henrik onsdag 29. mars kl. 1900. Alle aktørene i Syria er der for å fremme sin egen sak.

8
mai 2017
Frigjøringsdagen/Veterandagen
Starter: 18:00
Slutter: 20:00
Sted: Tingvoll
Generell informasjon: Frigjøringsdagen/Veterandagen markeres på Tingvoll kl.18:00.

4
august 2017
Tur til Sverige
Starter: 08:00
Slutter: 08:00
Sted: Avreise fra Eidsvoll
Generell informasjon:
EFF arrangerer tur til Sverige 4.-6. august.

Innbydelsen finner du her.

20
august 2017
Bygdetundagen
Starter: 12:00
Slutter: 17:00
Sted: Bygdetunet
Generell informasjon: Eget arrangement ved Okkupasjonsmuseet.

31
juli 2019
Foredrag: Landgangen i Normandie
Starter: 19:00
Slutter: 20:30
Sted: Okkupasjonsmuseet, Eidsvoll Bygdetun
Kontaktperson: Ivar Nordby
Generell informasjon:
Landgangen i Normandie som del av operasjon Overlord. Opptakten, forberedelser, gjennomføringen av sjø, luft og landoperasjonene, herunder de norske bidrag. Norske minnesmerker 75 år etter.

Foredraget holdes av vernepliktig major, tidligere yrkesoffiser Ole-Bernt Wivesøll. Han er nå ansatt i sivil stilling som rådgiver i Forsvarets fellestjenester på Akershus festning. Ole-Bernt er krigsskoleutdannet, 63 år, gift med ei Eidsvolldame og bosatt i Gullverket. Han har militærhistorie som en stor interesse, vesentlig perioden 1939 - 1945. Har vært på to studieturer til Normandie i hhv 2014 og 2019. Begge i forbindelse med de offisielle markeringer. I 2014 med akkreditering til alle seremonier. I år som følge på alle norske arrangement og deltaker på andre.

Foredraget er gratis. Kaffespleis / gave til Okkupasjonsmuseet: kontant eller Vipps.

Møtet er åpent for alle. Ta gjerne med en bekjent.

9
oktober 2019
Medlemstur til Forsvarsmuseet i Oslo
Starter: 13:00
Slutter: 15:00
Sted: Forsvarsmuseet i Oslo
Kontaktperson: John Sigmund Vestby
Telefon: 94863875
Generell informasjon: Onsdag 9. oktober arrangerer Eidsvoll Forsvarsforening tur for alle medlemmer til Forsvarsmuseet i Oslo
Frammøte senest klokken 12.45 ved inngangen av Bygg 62 på Akershus festning.

Påmelding
E-post: johnves@online.no
Telefon eller SMS: 948 63 8756
november 2019
Foredrag om Finland
Starter: 19:00
Slutter: 20:30
Sted: Kafe Henrik
Generell informasjon: Kafe Henrik onsdag 6. november 2019 kl. 19.00: Foredrag om Finland ved kontreadmiral (p) Jørgen Berggrav

Fra Marskalk Mannerheim til det finske forsvarets balanse mellom øst og vest

Marskalk Mannerheim var offiser og nasjonsbygger hvor jeg også kommer litt innom mine erfaringer fra tett samarbeid med det finske forsvaret. Balansegangen i Finland mellom øst og vest er lite belyst. Det var nok en dristig avgjørelse da de for noen år siden kjøpte amerikanske jagerfly.
Kontreadmiral Berggrav har hatt en lang rekke ledende posisjoner i det Norsk Forsvaret. Han er en aktiv samfunnsdebattant og har nylig avsluttet 8 år som generalsekretær i Norske Reserveoffiserers Forbund.

Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening