Referat

 
Årsmøtet i Eidsvoll Forsvarsforening.
 
Eidsvoll Forsvarsforenings 26. årsmøte siden starten i 1988 ble avholdt i Kafe Henrik onsdag den 25.02.2015 og foreningen har i år følgende styresammensetning:
 
Leder Sverre Henriksen.
Nestleder Bjørn Hovden.
Sekretær Torgeir Solum.
Kasserer Ivar Nordby.
Styremedlemmer er Vidar Engen og John Vestby.
Varamedlemmer er Bente Olestad, Birgit Rimstad og Bjørn Dalbo.
Valgkomite er Bjørn Dalbo, Ivar Nordby og Bjørn Hovden.
Revisor Knut Nordheim.
 
Foreningen har nå 169 medlemmer og har gjennom 2014 fått 9 nye medlemmer mens 10 har meldt seg ut.
 
Økonomien er bra, og aktiviteten har vært høy:
Foreningen har vært til stede ved to anledninger i Sverige; i Karlstad der Allmenna Svenska Forsvarsforeningen arrangerte kveldseminaret ”Hur forsvara Sverige”,
og ved innsjøen Røyden (Røgden) til minne om en engelsk/skotsk flybesetning i 1945. Her var Lensstyrelsen, Svenska Forsvarsforeningen og Heimevernet arrangører.
Sammen med Foreningen Norden og Historielaget (møteserien Eidsvoll i Fokus)er det arrangert foredragene: ”Nicolay Wergelands skjønnlitteratur og visjoner som nasjonal strateg”, ”Eidsvolls vekst og utvikling de siste 100 år”og ”Jord-og skogbruk i Eidsvoll etter 1814”.
Eidsvoll Forsvarsforening har tradisjon i å stå for 8.mai-arrangementet ved Tingvoll, velvillig støttet økonomisk av Eidsvoll kommune.
Til Grunnlovsjubileet hadde Foreningen laget en utstilling om forsvaret i 1814, og denne har stått i Rådhuset, i kino-foajeen og ved Riksbygningen.
Ved åpningen av Bygdetunet i juni hadde Eidsvoll Forsvarsforening utstilt kjøretøyer , mannskap og våpenteknisk utstyr fra tiden 1940-1945 fra både tysk og alliert side. Det har vært god interesse for å bli vist om ved Okkupasjonsmuseet, der Foreningenen presenterer kommunens utstilling om okkupasjonsårene 1940-1945.
Vi har gjennomført foredrag med disse temaene: ”Svensk utenrikspolitikk 1810-1814”, ”USA under Barac Obama”, ”Krisen i Ukraina”, ”Russland etter Ukraina”, ”Hvor går Irak ?”og ”Integrering av flyktninger i Eidsvoll”. Årets turarrangement var til Oscarsborg festning i Drøbaksundet.
På nyåret 2015 hadde foreningen og biblioteket et fellesarrangent med foredraget ”1914-inn i katastrofen” samt i egen regi foredraget ”Norsk tungtvannsproduksjon”.
Årets aktivitetsplan inneholder blant annet de to foredragene ”Tyskland: før- og etter 1945”og ”Sverige og unionen med Norge”.
I Eidsvoll i Fokus- serien venter ”Jubelåret 2014”, ”Eidsvoll i mine bøker”, ”Råholt 1970-2015” og ”Eidsvoll Verk-et kulturelt fyrtårn”.
Til årets 75-års markering av det tyske angrepet i 1940 og til 70-årsmarkeringen for frigjøringen i 1945 har Eidsvoll Forsvarsforening med velvillig faglig hjelp fra Akershusmuseet laget utstillingen ”Da vi mistet demokratiet”. Utstillingen inneholder temaer om lensmannens rolle, nazifisering av skolen, avskaffelse av Kommunestyret, forbud mot foreningsdannelse, sensur av pressen.
Utstillingen står nå i kino-foajeen.
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening