Samuel Isaksen fra Karasjok

Ved Karlstua nord for Eidsvoll verk ble den norske fenriken Samuel Isaksen skutt i en trefning med tyske fallskjermsoldater den 10 april 1940. Han døde samme dag på Stensby Sykehus.

Isaksen som var lensmannsbetjent i Karasjok og tilhørte Alta Bataljon befant seg den 09 april på kurs ved Gardermoen da ordren om mobilisering kom. Under oppsettingen kvelden og natta til den 10 april ble han beordret som sjef for en mitraljøsetropp på 30mann som skulle støtte en bataljon under frammarsjen.

Denne bataljonen,”Bataljon Torkildsen”, etter bataljonsjefen major ØysteinTorkildsen, var på 140 mann og marsjerte ut fra Gardermoen militærleir kl.4 om natta den 10 april. Målet var Tangen for der å kunne forberede seg bedre til å møte den tyske invasjonen. Torkildsens bataljon var siste del av den norske mobiliseringstyrken som alt var på vei nordover langs østsida av Mjøsa og man marsjerte fordi det var mangel på kjøretøyer.

Siden det fortsatt var mørkt ble Samuelsens tropp, oppsatt som den var på lastebiler sendt i forveien for å opprette en luftvernstilling ved Eidsvoll verk.

Da bataljonen kom til Eidsvoll Verk var luftvernstillingen etablert. Major Torkildsen fordelte styrken sin med kompani 2 (Jarle Valle)ved Piro mens det andre kompani1, (Ørnulf Simonsen) skulle marsjere mot Eidsvoll over Vengerbakken og bl.a. sikre Sundbrua mot angrep fra øst. Fenrik Isaksen og lastebilen med de to siste mitraljøselagene skulle dra mot Hammerstad for deretter å oppklare mot Sundbrua og etter hvert slutte seg til Kp1 i dette området. Hva ingen visste var at det tyske fallskjermkompaniet som hadde forsøkt å fange konge og regjering natt til samme dag nå var på retur mot Oslo. Nå befant tyskerne seg i Eidsvoll, men hadde først mellom Tangen og Morskogen avvæpnet hele den norske forsvarsstyrken på vei mot Hedmarken. På Minnesundbrua hadde dessuten 4.gardekompani blitt tvunget til å overgi seg.En lang bilkolonne med offiserer, en del soldater og kjøretøyer nærmet seg derfor Eidsvoll Verk. Framst i kolonnen befant bl.a kommanderende offiser for den norske styrken oberst Jens Meinich seg som gissel.

Fenrik Isaksen hadde nettopp reist fra Eidsvoll Verk, kaptein Simonsen hadde satt kompaniet sitt i marsj nordover og selv kjørt i forveien for å rekognosere da begivenheten raskt tok en dramatisk vending.

Da lastebilen med Isaksens mitraljøselag nærmet seg Siggerud fikk et av mannskapet øye på en stor bilkolonne på avstand hvor de så norske soldater på lastebiler, først et norsk flagg, så et hvitt. Man stanset, på noen sekunder ble Isaksens bil omringet av tyske fallskjermsoldater, fra biltaket på framste lastebil pekte en mitraljøse mot dem. De ble raskt avvæpnet og satt inn bakerst i kolonnen som rullet videre. Imidlertid klarte fenrik Isaksens motorsykkelordonnans som kjørte et stykke bak å oppfatte situasjonen, snudde sykkelen og komme seg unna bare fulgt av noen slengskudd. Han møtte kaptein Simonsen mellom Johnsrud og Karlstua og fikk varslet om hva som hadde skjedd. Ordonansen fortsatte med ordre om å få Simonsens kompani i stilling ved Karlstua. Etter å ha snudd ved Johnsrud nådde han komanisjefen igjen kompaniet sitt. Karene løp mot stillinger som pekte seg ut langs gårdsveien inn til Karlstua, for her sto det ei kraftig trerekke og det var åpent skuddfelt nordover mot riksveien. To av troppene ble plassert i tilknytning til gårdsveien mens siste tropp løp mot en reservestilling på bakkekammen mellom Karlstua og Piro. Mannskapet hadde så vidt funnet seg stillinger bak trær og hushjørner da bilkolonnen kom tilsyne; tropp 3 var enda ikke på plass. Uten ordre ble det åpnet ild på forholdsvis kort hold.

For fenrik Samuel Isaksen gikk det fryktelig galt. Han hadde blitt plassert som fange i den første tyske bilen i kolonnen og da han og fangevokterene hans hoppet ut for å søke dekning ble han skutt gjennom lungene.

Etter at kamphandlingene var over ble Isaksen transportert til Stensby Sykehus hvor han døde utpå ettermiddagen. Han ligger begravet ved Eidsvoll kirkegård.

Samuel Isaksens familie opplyser at man ikke har hatt kjennskap til hva som skjedde den gangen før Eidsvoll Forsvarsforening fortalte det. Den lange avstanden og lite tilgjengelig informasjon kan være noe av forklaringen.

Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening