Sivilforsvarets varslingsprøve

Onsdag 09.01.2013 kl.12.00 hørtes signalet “Viktig melding-lytt på radio” fra Sivilforsvarets tyfonanlegg i byer og tettbygde strøk.

Sivilforsvarets varslingsprøver er ikke en måte å varsle hele samfunnet på, men et varsel til folk som bor i områder med kritisk infrastruktur. Sivilforsvaret har ca.1250 anlegg rundt om i landet og omtrent halvparten av befolkningen vil kunne høre varslet. Det varsles over disse anleggene både i fredstid og ved krig.

På forhånd var det på ulike måter informert om varslingsprøven, men informasjonen må gjøres bedre, fordi i dag vet mange ikke hva varslet betyr. At dette er et unikt system uavhengig av om mobiltelefonnettet virker eller ikke er lite kjent og det er den eneste måten myndighetene har til å varsle store deler av befolkningen om at det kan være fare på ferde.

Det er Sivilforsvaret, ledelsen i den enkelte kommunen og politiet som sammen definerer hva som er kritisk infrastruktur, og økonomien har avgjort hvor anleggene skal være. På 1990-tallet, etter at den “kalde krigen” var over ble de anleggene som var minst strategisk viktige, mest perifere og dyrest tatt ned.

I Eidsvoll er det pr. definisjon ingen kritisk infrastruktur, selv med fire-felts motorvei, to jernbanetraseer og inn og utflyvning til hovedflyplassen.

Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening