2008

Møteserien ”Eidsvoll i Fokus” ble startet i 1997, og er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll Forsvarsforening, Eidsvoll  Historielag og Foreningen Norden Eidsvoll. Serien er åpen for alle interesserte, og møtene frem til og med 9. mars 2006 ble normalt holdt i kommunesalen i Eidsvoll Rådhus. Etter denne dato er møtene holdt i Badet kulturtun.

Hensikten med serien er å gi en oppfriskning av de mest betydningsfulle hendelser og trekk i vår bygds spennende og fengslende historie, samt en presentasjon av kjente personer som har utrettet ting gjennom tidene av spesiell interesse for Eidsvoll. Møtene er tatt opp på video/DVD som oppbevares i kommunens sikkerhetshvelv, slik at ettertiden kan få glede av den informasjon som gis.
 
Møte nr 33
Tema: "Eidsvollingen Henrik Wergeland"
Dato: Onsdag 12.mars kl.1830.
Antall tilhørere: ca.50
Foredragsholder var Åsmund Strømnes.
Dette var vårt første møte i forbindelse med markeringen av 200 års jubileet for Henrik Wergelands fødsel.  Åsmund innledet med en kort sammenfattet presentasjon av Henriks store forfatterskap, og ga deretter en utførlig skildring av hans oppvekst og virke i Eidsvoll. Åsmund la vekt på å få fram Henriks store interesse for bygda og hans aktive deltagelse i bygdelivet, som belegg for at vi med rette kan kalle han eidsvolling.
 
Møte nr 34
Tema: "Familien Wergeland"
Dato: Torsdag 18.september kl.18.30.
Antall tilhørere: ca.40
Foredragsholder var Åsmund Strømnes. Han ga en fyldig beskrivelse av alle i familien inkludert 2 pleiebarn, samt en rekke av tjenerne i prestegården. Gunner Ljødal supplerte ved å kommentere noe av Nicolai Wergelands forfatterskap, og siterte utdrag fra Camilla og Henriks bøker. Benjamin Baraas hadde digitalisert en rekke bilder av familiemedlemmene, tegninger av prestegardsbygningen med rominndeling, samt gardsbruk m.v. som noen av familien hadde vært eier av.
 
Møte nr 35
Tema:  "Historikeren Henrik Wergeland"
Dato: Torsdag 13.november kl.18.30.
Antall tilhørere: ca.30
Foredragsholder var Professor Øystein Rian. Han viste at han hadde meget gode kunnskaper om Wergeland, og han ga også etter kåseriet gode og uttømmende svar på en rekke spørsmål som ble stilt ham. Det er synd at ikke flere var til stede på møtet. Det lave oppmøte kan formentlig tilskrives at det gjennom jubileumsåret har vært svært mange arrangementer, og at folk nå synes at de har fått nok kunnskap om Henrik Wergeland.
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening