2009

Møteserien ”Eidsvoll i Fokus” ble startet i 1997, og er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll Forsvarsforening, Eidsvoll  Historielag og Foreningen Norden Eidsvoll. Serien er åpen for alle interesserte, og møtene frem til og med 9. mars 2006 ble normalt holdt i kommunesalen i Eidsvoll Rådhus. Etter denne dato er møtene holdt i Badet kulturtun.

Hensikten med serien er å gi en oppfriskning av de mest betydningsfulle hendelser og trekk i vår bygds spennende og fengslende historie, samt en presentasjon av kjente personer som har utrettet ting gjennom tidene av spesiell interesse for Eidsvoll. Møtene er tatt opp på video/DVD som oppbevares i kommunens sikkerhetshvelv, slik at ettertiden kan få glede av den informasjon som gis.
 
Møte nr 36
Tema: "Lars Tønsager- bonde, stortingsmann og Wergelandsvenn"
Dato: Torsdag 5.mars kl.18.30.
Antall tilhørere: ca.25
Foredragsholder var Åsmund Strømnes.
Åsmund innledet med å gi en beskrivelse av garden til Lars – Øgarn Tynsåk – og de endringene som hadde foregått der opp gjennom årene, og Lars sitt virke som bonde. Deretter en gjennomgang av hans betydelige innsats som lokalpolitiker og ordfører i Eidsvoll, og som stortingsmann 1830-35 og 1839-53. Det spesielle gode forhold Lars hadde til Henrik Wergeland fikk vi høre mye om. Lars var en streng og autoritær mann, men samtidig hjelpsom og romslig, og han nøt stor anseelse i vide kretser.
 
Møte nr 37
Tema: "Slekta Mathiesen på Eidsvold Værk sin historie"
Dato: Torsdag 17.september kl.18.30.
Antall tilhørere: ca.60
Foredragsholder var Haaken Eric Mathiesen.
Haaken Eric er 10.generasjon, og han kunne føre slekta si tilbake til 1600 tallet og opprinnelsen i Danmark. Slekta kom til Eidsvoll i 1894 da Kammerherre Haaken Larpent Mathiesen kjøpte Eidsvoll Værk. Han fortalte åpenhjertet om familiebedriftens virksomhet på Eidsvoll i oppgangs- og nedgangstider, om de store organisasjonsmessige endringer den hadde gjennomgått siden starten, og dens status i dag.
 
Møte nr 38
Tema: "Fra Eidsvoll i krigsåra- Opplevelser og minner 1939-1945".
Dato: Torsdag 26.november kl.1830.
Antall tilhørere: ca.80
Foredragsholder var forfatteren selv, Neri Ljødal. Boka er stor og innholdsrik, og presentasjonen ble derfor gitt i to deler, begge på en drøy time. Neri ga en oversikt av boka i store trekk og viste mange bilder, samtidig som han krydret fremstillingen med en rekke historier. Deltagerne på møtet fulgte ivrige med, det ble stilt mange spørsmål og både under kaffepausen og etter møtet vanket det lovord..
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening