Eidsvoll Forsvarsforening

Eidsvoll Forsvarsforening driver informasjonsarbeid om forsvar og forsvarssak. Dette gjør vi med foredrag, avisartikler, stands, egenarrangerte turer, samt omvisninger i og aktiviteter ved Okkupasjonsmuseet på Eidsvoll Bygdetun.
Eidsvoll Krets av Norges Forsvarsforening ble stiftet 25. juni 1915 og var i drift fram til 1958.
Foreningen startet opp igjen som Eidsvoll Forsvarsforening 22. november 1988 og har i dag ca. 140 medlemmer.

Etter årsmøtet 26. februar 2020 har Eidsvoll Forsvarsforening følgende tillitsvalgte
Leder: Finn Ove Gaasøy - fgaasoy@online.no
Nestleder:  Sverre Henriksen - sverre.henriksen46@gmail.com
Sekretær: John S. Vestby - johnves@online.no
Kasserer: Ivar Nordby - ivar.nordby@online.no
Styremedlem: Vidar Engen - videngen@gmail.com
Styremedlem: Joar Tærud - Joar@sneisrud.no

Varamedlem 
Bjørn Hovden 
Anita Utse        

Revisor 
Geir Hagen

Valgkomité
John S. Vestby
Joar Tærud
Bjørn Hovden 

Museumskomite (utnevnt i styremøte 10. januar 2018) 
John Vestby
Joar Tærud
Bjørn Hovden
Ivar Nordby
Vidar Engen
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening