2006

Møteserien ”Eidsvoll i Fokus” ble startet i 1997, og er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll Forsvarsforening, Eidsvoll Historielag og Foreningen Norden Eidsvoll. Serien er åpen for alle interesserte, og møtene frem til og med 9. mars 2006 ble normalt holdt i kommunesalen i Eidsvoll Rådhus. Etter denne dato er møtene holdt i Badet kulturtun.
Hensikten med serien er å gi en oppfriskning av de mest betydningsfulle hendelser og trekk i vår bygds spennende og fengslende historie, samt en presentasjon av kjente personer som har utrettet ting gjennom  tidene av spesiell interesse for Eidsvoll. Møtene er tatt opp på video/DVD som oppbevares i kommunens sikkerhetshvelv, slik at ettertiden kan få glede av den informasjon som gis.
 
Møte nr 26
Tema: "Minnemøte om Eirik Sundli".
Dato: Torsdag 9.mars kl.18.30
Antall tilhørere: ca.90
Dette minnemøtet om Eirik Sundli som gikk bort 25.januar 2005, 89 år gammel ble innledet av Jorunn Eriksen med et dikt hun hadde skrevet til ham.
Åsmund Strømnes holdt foredrag om Eiriks oppvekst, skolegang, studier med videre. Asbjørn Haug kjente Eirik fra hans tid ved Lom realskole og gymnas, og senere som kollega her på Eidsvoll, hadde mye han ville takke ham for. Thorbjørg Sander, en nær venn av familien, fortalte om hvorledes hun opplevde ham. Leif Hebrand Eriksen redegjorde for sitt givende samarbeid med Eirik gjennom mange år. Formannen i Eidsvoll historielag, Benjamin Baraas pekte på hvor uendelig mye Eirik hadde betydd og utrettet for laget. Formannen i Foreningen Norden Eidsvoll, Jon Retterås fortalte om Eiriks virke i den foreningen. Eiriks datter Magnhild takket på vegne av familien for et verdig, innholdsrikt og hyggelig arrangement. Til avslutning sang forsamlingen unisont "No livnar det i lundar", en sang som ofte ble fremført etter Eiriks anmodning på møter han deltok i.
 
Møte nr 27
Tema: "Forfatteren Olaf Baraas".
Dato: Torsdag 16.november kl.1830.
Antall tilhørere: ca 50.
Foredragsholder var Gunner Ljødal. Han holdt et analyserende og godt forberedt foredrag om Olafs forfatterskap. Olafs sønn Oddvar fortalte fengslende om hvorledes han opplevde faren i oppveksten, om hans virksomhet som forkynner og menighetsforstander. Olafs barnebarn Benjamin Baraas viste lysbilder fra Ørbekkgrenda og stedet der Olaf og familien bodde de første årene. Han viste videre mange familiebilder, samt bilder av naboer og venner med videre, der han flettet inn kommentarer og personlige opplevelser. Til slutt fortalte Berit Sandviken om sitt nære forhold til bestefaren, og leste et utdrag av noe hun hadde forfattet om ham.
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening