I kjølvannet av en utenkelig hendelse

Det måtte en ugjerning som berører en hel nasjon til før forsvars- og beredskapsarbeidet ble tatt alvorlig nok. Det utenkelige har skjedd og myndighetenes rutiner og handlemåte viser seg å ha vært for dårlige på mange måter.
 
Anslaget den 22.juli 2011 var av en slik art at det tok tid før man var sikre på om handlingene tilhørte politiets eller forsvarets ansvarsområde. Når skal så politiet be om bistand fra forsvaret ? Er det ”Menstadslaget” i 1931 der 145 gardister ble satt inn mot streikende arbeidere som fortsatt skremmer og gjør grenseoppgangen vanskelig ?
 
Statsminister Stoltenberg var raskt ute og lanserte begrepet” Aldri mer 22.juli”. Dette er en modernisering av ”Aldri mer 9. april” som nå har fått ny språkdrakt men et lignende innhold. Samfunnet må innrettes således at også etter en slik katastrofe må den tiden man bruker til å finne ut hva som skal gjøres bli så kort de mulig. Gode rutiner og tilstrekkelig trening må være innarbeidet, og nok materiell og mannskap må være lett tilgjengelig når behovet faktisk melder seg.
 
Tida for en bred debatt om hvordan man skal beskytte seg best mulig mot det utenkelige er overmoden. Til myndighetene: Legg prestisje og partipolitikk tilside og se i øynene at i vår omskiftelige verden kan hendelser som 22.juli skje igjen, man vet bare ikke når og i hvilken utstrekning.
 
 
 
 
 
 
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening