Kommunevalget 2011-sivil beredskap og forsvar


Høstens kommunevalg nærmer seg, og Eidsvoll Forsvarsforening  stiller derfor spørsmålet: Hvilke partier har sivil beredskap og forsvarssak blant sine hovedtemaer ?
 
Den kommunale beredskap skal forbygge uønskede hendelser, samt sørge for at lokalsamfunnet fungerer best mulig dersom slike oppstår. Hvis sivile ressurser ikke strekker til for å løse utfordringene blir forsvaret (Heimevernet) anmodet om bistand.

Det er viktig at den enkelte kommunepolitiker er bevisst ansvaret sitt  for den lokale beredskap og at Heimevernets plass og betydning blir forstått og lagt til rette for. Dette gjelder samarbeid og øvelser men også den kompetanse den enkelte HV-soldat besitter.

Valgprogrammene bør defor fortelle velgerne noe om partienes grunnsyn på lokal sivil beredskap og forsvar.

Noe å tenke på når man skal stemme ?

Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening