1998

Møteserien ”Eidsvoll i Fokus” ble startet i 1997, og er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll Forsvarsforening, Eidsvoll  Historielag og Foreningen Norden Eidsvoll. Serien er åpen for alle interesserte, og møtene frem til og med 9. mars 2006 ble normalt holdt i kommunesalen i Eidsvoll Rådhus. Etter denne dato er møtene holdt i Badet kulturtun.
Hensikten med serien er å gi en oppfriskning av de mest betydningsfulle hendelser og trekk i vår bygds spennende og fengslende historie, samt en presentasjon av kjente personer som har utrettet ting gjennom tidene av spesiell interesse for Eidsvoll. Møtene er tatt opp på video/DVD som oppbevares i kommunens sikkerhetshvelv, slik at ettertiden kan få glede av den informasjon som gis.
 
Møte nr 4
Tema: "Skogbrukets utvikling i Eidsvoll" og "Bygdas geologi".
Dato: Torsdag 12.mars kl.1830
Antall tilhørere:
Foredragsholdere var henholdsvis Kjell Kapaasen og lektor R) Asbjørn Spigseth.
 
Møte nr 5
Tema: "Wergelandfamilien i Eidsvoll
Dato: Torsdag 3. september kl.1830
Sted:  Eidsvoll kirke 
Antall tilhørere: ca. 250 
Foredragsholder var Eirik Sundli.
Videre medvirket: Asbjørn Spigseth, Leif Hebrand Eriksen, Robert Robertsen , Ragnhild Owe, Hans Ekornholmen og Jorunn Eriksen. En gruppe barnesangere og sanggruppen "åttringen " fremførte kjente sanger av Henrik Wergeland.
 
Møte nr 6
Tema: "Eidsvolls industrihistorie"
Dato: Torsdag 12.novemder kl.18.30
Antall tilhørere: ca.50
Foredragsholdere var: Benjamin Baraas og Leif H. Eriksen.
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening