Vi har et kvalitetsforsvar

Dette slår forsvarsministeren fast i en kronikk i Aftenposten 30.05.2011. Norske fly- og bakkestyrker deltar nå i krigshandlinger i Libya og Afganistan.

Det er bra at resultatet av omleggingen fra et invasjonsforsvar til et innsatsforsvar kan måles. Skattebetalerne trenger å få tilbakemelding om hvordan staten bruker pengene og alle norske borgere bør få vite hvordan forsvaret er innrettet. At et forsvar bør delta i krigsoperasjoner for at man skal kunne vite hvordan det fungerer i praksis er naturlig. Slik er det med alt man trener på- bare prakis vil vise om treningen har vært bra nok. Dagens norske styrker i utenlandsoppdrag er godt forberedte og godt teknisk utrustet og virker meget bra sammen med andre lands styrker.

Folk flest er enige om at vi skal ha et forsvar som evner å verne om landets fred, frihet og demokrati. Mange mener  imidlertid at forsvarsstyrkene bare skal brukes innenlands og til å forsvare Norge. Men NATOmedlemskapet forplikter oss til å delta dersom et annet medlemsland blir angrepet. Etter at den kalde krigen sluttet har NATO omdefinert forsvarsbegrepet for alliansen til å omfatte også ytre trusler mot NATOS kjerneområde. Derfor er Forsvaret i dag også et utenrikspolitisk verktøy. Men egne miltære styrker involvert i direkte krigshandlinger utenlands for å verne norske interesser er uvant for de fleste og er derfor ikke uten videre lett å akseptere eller forklare. At regjering og storting godtar norsk deltagelse er fordi FN har godkjent oppdragene.

De er viktig med en aktiv debatt om hvordan vi skal innrette forsvaret vårt. For å vite hva man mener om forsvarspolitikk trenger man kunnskap, man trenger å vite hvordan ting henger sammen. Her spiller Norges Forsvarsforenings informasjonsarbeid en viktig rolle.

Forsvarsministeren konstaterer altså at kvaliteten på styrkene som deltar i utenlandsoperasjoner er meget bra. Dette betyr ikke at resten av Forsvaret er like bra. I alle tre våpengrener og i HV mangler det penger til å bemanne opp avdelinger, til øvingsdøgn og til ammunisjon for skytetrening. Det er langt fram før vedtatt forsvarsstruktur blir tilfredsstillende fulgt opp med midler.

Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening