Forsvaret omorganiseres igjen- hva får vi da ?

Kort tid etter at forsvaret er erklært ferdig omorganisert til et innsatsforsvar så har Forsvarsminister Søreide nå nedsatt et utvalg som skal finne ut hva slags forsvar vi skal i framtiden. Årsaken er et endret trusselbilde, endel utdatert utstyr og at det ikke er mulig å få nok penger til å drifte den strukturen som er dagens forsvar.

Daværende forsvarssjef Sverre Diesen sa for få år siden at dersom ikke underfinansieringen av Forsvaret stoppes og man tilfører de midlene som er nødvendig vil man i løpet av en 20-års periode ikke ha noe Forsvar igjen.
Nå gjentar Diesen det samme og ser bare 15 år framover før man kan være i en slik situasjon.
Forsvarsjef Brunn-Hansen innrømmer at pengene ikke strekker til. Han varsler også at det nyetablerte Cyberforsvaret (Forsvarets datasystemer som må beskyttes mot uønsket påvirkning) får 50 prosent reduserte midler i år og 70 prosent reduksjon framover.
Alle tre våpengreinene har gjennom flere år blitt tildelt for lite penger, slik at antall ønskede øvingsdøgn, seilingstimer og flytimer er redusert og avdelinger er ikke tilstrekkelig fyllt opp med mannskap.
 
Det er lett å tenke tanken at en ny omorganiseringrunde bare vil resultere i en enda mindre forsvarsorganisasjon som vil få enda mindre penger. Selv da kan politikerne hevde at en har et ”moderne høyteknologisk forsvar”.
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening