Sverige tapte luftkampen mot USA

Torsdag 20.11.2008 bestemte regjeringen seg for å anbefale amerikanske fly når den norske jagerflyparken skal fornyes i perioden 2016-2020. Den svenske flyprodusenten SAAB ble tilsynelatende tatt på senga.

 

Etter at det tredje alternativet, det felleseuropeiske flysamarbeidet Eurofighter trakk seg fra anbudsrunden høsten 2006 har amerikanske JSF35 og svenske SAAB JAS Gripen vært de eneste alternativene. Eurofighter oppga  som årsak at JSF favoriseres av norske myndigheter- at konkurransen ikke var reell. Da tok også spekulasjonene i media til om ikke løpet alt var kjørt og at det amerikanske jagerflyet ville ble foretrukket.

 

Anbudene fra SAAB og  Lockheed Martin ble levert 28. april 2008 og forsvarsdepartementets kampflygruppe arbeidet med vurderingen fram til november. Svenskene markedsførte sitt jagerflyalternativ meget aktivt i denne perioden, fra å fly Norwegiansjef Bjørn Kjos inn fra Sverige til flystevne på Rygge i JAS Gripen, til å reise rundt i Norge for å lage forhåndsavtaler med norske bedrifter til en verdi av rundt 50 milliarder kroner.

Naturlig nok har store deler av norsk presse vært meget positive til svenskt flykjøp.

Forsvars-og sikkerhetsindustriens forening ( FSI), LO og ingeniørorganisasjonen NITO  konkluderte i en rapport med at svensk flyvalg vil gi de beste industrielle mulighetene. Dersom det amerikanske ble valgt vil noen store norske firmaer sannsynligvis få underleveranser, men eventuelt først etter anbudskonkurranser med andre utenlandske forsvarsbedrifter. Norge er imidlertid med i en utviklingsavtale med produsenten av det amerikanske jagerflyet og betaler 1 milliard kroner over 10 år for dette.

Kampflygruppas rapport forteller at 48 svenske fly vil koste 24 mrd., tilsvarende 18 mrd for amerikanske, våpen til begge alternativene ikke inkludert. Det amerikanske er vurdert til å være billigere å vedlikeholde gjennom flyets levetid som er satt til 30 år. Det skal kjøpes og driftes 56 fly i denne perioden. 145 mrd med 50 % usikkerhet vil det amerikanske flyvalget koste. Det svenske forsvarets matriellverk har kostnadsberegnet 58 Gripenfly med 30 års levetid til 55 milliarder kroner. Kampflygruppa vurderer JAS Gripen til 20-30 mrd dyrere enn det amerikanske. Slik blir det både skuffelse og spørsmål om troverdighet av, hos både den svenske leverandøren og blant norske tilhengere av svensk flykjøp.

 

Nytt jagerfly til Norge skal kunne, iflg. Norges nasjonale behov for framtidig kampflykapasitet oppfylle krav til alle typer oppdrag. Det amerikanske flyet skal  skille seg ut ved sensorkapasiteten, muligheten til å være uoppdaget samt elektronisk krigføring.

 

Vurderingene har tatt hensyn til norsk og ikke svensk industri, men Regjeringen har fått kritikk for å sverte det svenske flyets kvaliteter ved å si at det ikke holder mål. Dette kan  gå ut over SAABs muligheter for salg av Gripen til andre land for både Nederland og Danmark skal fornye jagerflyparken sin. SAAB-aksjene har naturlig nok sunket i verdi etter det norske valget.

Fra Senterpartihold mener man at de negative uttalelsene kan være bevisste, for at Sosialistisk Venstreparti, som lenge har gått inn for det det svenske alternativet, lettere skal kunne forsvare regjeringens valg av amerikanske fly.

Den 04.12 var representanter fra SAAB i Oslo til oppklaringsmøtet hos Forsvarsdepartementet uten at det kom ut så mye nytt til media. På forhånd hadde SAAB ment at de norske vurderingene måtte være basert på mangelfulle eller delvis feilaktige opplysninger. Den 15.12 dro Forsvarsminister Strøm-Erichsen til Stockholm for å forklare sin svenske kollega hvorfor Norge har valgt amerikanske jagerfly og den 18 desember overleverte regjeringen proposisjonen om jagerflykjøpet til Stortinget.

 

Stortingsbehandlingen som tar til på nyåret blir interessant å følge og endelig kontrakt må være undertegnet seinest i 2014 for å få til ønsket levering i perioden 2016-2020.

 Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening