1997

Møteserien ”Eidsvoll i Fokus” ble startet i 1997, og er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll Forsvarsforening, Eidsvoll  Historielag og Foreningen Norden Eidsvoll. Serien er åpen for alle interesserte, og møtene frem til og med 9. mars 2006 ble normalt holdt i kommunesalen i Eidsvoll Rådhus. Etter denne dato er møtene holdt i Badet kulturtun.
Hensikten med serien er å gi en oppfriskning av de mest betydningsfulle hendelser og trekk i vår bygds spennende og fengslende historie, samt en presentasjon av kjente personer som har utrettet ting gjennom tidene av spesiell interesse for Eidsvoll. Møtene er tatt opp på video/DVD som oppbevares i kommunens sikkerhetshvelv, slik at ettertiden kan få glede av den informasjon som gis.
 
Møte nr.1
Tema: "Da isen trakk seg tilbake og landet ble formet" og "De første bosettingene og urgårdene".
Dato: Torsdag 11. mars kl.18.30 
Antall tilhørere: ca.100
Foredragsholdere var henholdsvis Fylkesskogsjef (R) Kjell Kapaasen og Lektor (R) Eirik Sundli.
 
Møte nr 2
Tema: "Eidsvolls historie opp gjennom hundreårene" og "Svartedauen". 
Dato: Torsdag 25.september kl.18.30
Antall tilhørere: ca.130
Foredragsholder var henholdsvis Eirik Sundli og Journalist Jan Arne Sandholtbråten.
 
Møte nr 3
Tema: "Landbrukets historie og utvikling i Eidsvoll" og "Fangst".
Dato: Torsdag 25.september kl.18.30
Antall tilhørere: ca. 75
Foredragsholdere var henholdsvis Distriktsveterinær (R) Olaf Julsrud og Kaptein (R) Øystein Mølmen.
 
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening