2002

Møteserien ”Eidsvoll i Fokus” ble startet i 1997, og er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll Forsvarsforening, Eidsvoll  Historielag og Foreningen Norden Eidsvoll. Serien er åpen for alle interesserte, og møtene frem til og med 9. mars 2006 ble normalt holdt i kommunesalen i Eidsvoll Rådhus. Etter denne dato er møtene holdt i Badet kulturtun.

Hensikten med serien er å gi en oppfriskning av de mest betydningsfulle hendelser og trekk i vår bygds spennende og fengslende historie, samt en presentasjon av kjente personer som har utrettet ting gjennom tidene av spesiell interesse for Eidsvoll. Møtene er tatt opp på video/DVD som oppbevares i kommunens sikkerhetshvelv, slik at ettertiden kan få glede av den informasjon som gis.
 
Møte nr 17
Tema: "Forfatterskapet til lege Ernst Høva".
Dato: Torsdag 14.mars kl.18.30
Antall tilhørere: ca.135
Foredragsholdere var hans sønn advokat Helge Høva og Gunner Ljødal.
 
Møte nr 18
Tema: "Tettstedene Sundet, Nygård, Fuglerudteie med videre".
Dato: Torsdag 19.september kl.18.30
Antall tilhørere:  ca.100
Foredragsholdere var henholdsvis  Eirik Sundli og Leif Eriksen.

Møte nr 19
Tema: "Gullverket- bergverksdriften og bosettingen".
Dato: Torsdag 14. november kl.18.30
Antall tilhørere: over 100 
Foredragsholder var Jan Arne Sandholtbråten som også viste lysbilder.
 
Møte nr 20
Tema: "Dialekter i Eidsvoll og Feiring".
Dato: Torsdag 5.desember kl.18.30
Antall tilhørere: ca.60
Eirik Sundli holdt et festlig kåseri der han redegjorde for utviklingen av talespråket i bygda, ispedd mange muntre anekdoter og uttalelser fra gamle folk han hadde intervjuet opp gjennom årene. Ola Ljødal orienterte om boken "Artukt me dei gamle talæmåta" som han nylig hadde gitt ut.
 
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening