2011

Møteserien ”Eidsvoll i Fokus” ble startet i 1997, og er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll Forsvarsforening, Eidsvoll  Historielag og Foreningen Norden Eidsvoll. Serien er åpen for alle interesserte, og møtene frem til og med 9. mars 2006 ble normalt holdt i kommunesalen i Eidsvoll Rådhus. Etter denne dato er møtene holdt i Badet kulturtun.

Hensikten med serien er å gi en oppfriskning av de mest betydningsfulle hendelser og trekk i vår bygds spennende og fengslende historie, og en presentasjon av kjente personer som har utrettet ting gjennom tidene av spesiell interesse for Eidsvoll. Møtene er tatt opp på video/DVD som oppbevares i kommunens sikkerhetshvelv, slik at ettertiden kan få glede av den informasjon som gis.
 

Aud Vandvik og Alf Solberg kåserte
Møte nr.43
Tema: "Oslo kommunes feriekolonier på Dal"
Dato: Torsdag 17. mars kl.19.00
Antall tilhørere: 46 personer
Foredragsholdere var Aud Vandvik og Alf Solberg (bildet til høyre).
Feriekolonier i Dal-området ble etablert i begynnelsen på 1900-tallet. Det ble vist bilder og en rekke forskjellige bruksgjenstander fra "kolonitiden". Oslo kommune har hatt forskjellige slike virksomheter gjennom årene, og har i dag skole for barn og ungdom som av forskjellige grunner har falt ut av kommunens ordinære skoleverk.
 
 
 
Møte nr.44
Tema: "Forfatterne Marit Sundli og Gustava Karoline Viken"
Dato: Torsdag 15. september kl.19.00
Antall tilhørere: 35 personer
Gunner Ljødal holdt foredrag, viste bilder og fortalte om deres liv og forfatterskap. Marits barn Magnhild, Liv og Arne med ektefeller og to døtre var til stede, og de supplerte Gunner med interessante opplysninger og vurderinger av Marit som person og forfatter. Ekstra hyggelig at et ektepar med datter, slektninger av Gustava, var kommet enkom hit ned fra Søndre land for å delta på møtet.
 
 
Møte nr.45
Tema: "Eidsvoll sett gjennom lokale fotografers kameralinser"
Dato: Torsdag 17. november kl.19.00
Antall tilhørere: ca. 170 personer
Benjamin Baraas var foredragsholder og viste gamle bilder av steder, byggverk, personer m.v fra Eidsvoll. Han hadde laget en samling på 250 fotografier for anledningen, men han rakk ikke å vise og kommentere alle i løpet av de 2-3 timene møtet varte. Vi var ikke forberett på så stort frammøte, og det ble hektisk sjauing av stoler fra lageret før alle fikk sitteplass. Vanskeligheter ble det også med kaffeservering til så mange. Men alle så ut til å stortrives, og det ble virkelig en festkveld.
 
 
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening