2012

Planlagte aktiviteter:
 
Vi starter to fordragserier i år:
"Brenpunkt Norden" sammen med Foreningen Norden og Eidsvoll Historielag der historien bak det Nordiske samarbeid danner grunnlaget for serien.
"Norge i verden" sammen med Eidsvoll 1814 og Foreningen Norden Eidsvoll der temaene hentes fra det Nordiske samarbeidet samt fra Norges utenriks- og sikkerhetspolitikk.
Møtene vil bli holdt i henholdsvis Kafe Henrik og i Wergelands Hus.
Møteserien Eidsvoll i Fokus videreføres med fire nye møter.
 
Januar:       Onsdag 25. kl.19 i Kafe Henrik: Brennpunkt Norden 1.møte, med foredrag av   
                   forfatter Karsten Alnæs. Entre.   
 
Februar:      HVs områdesjef Ståle Sandholt informerer kommunestyret om Heimevernets oppgaver.
             
                   Onsdag 29. kl.19 i Kafe Henrik: Foredrag "Forsvarets utfordringer" av Norges   
                    Forsvarsforenings president Lars Sølvberg. Lokalforeningens årsmøte holdes i etterkant.
 
Mars.           Onsdag 7. kl.19 Kafe Standpunkt, Norge i verden 1. møte
             
                    Torsdag 22. Eidsvoll i Fokus, Badet Kulturtun. Tema er "Arbeidersamfunnene i Eidsvoll" 
                    Foredragsholdere: Jens Petter Jensen, Arild Sandahl og Tom Stalsberg.
 
April:            Onsdag 11. kl.19 Kafe Standpunkt. Norge i verden. 2. møte 
       
                    Onsdag 18. kl.19 Kafe Henrik. Brennpunkt Norden. 2.møte
              
Mai:             Onsdag 9. kl.19 Kafe Standpunkt. Norge i verden 3. møte
 
                    Torsdag 31. kl.17-19 Eidsvoll i Fokus med Skibladnertur på Vorma og Mjøsa. Arne Julsrud Berg
                    holder foredrag om båtens historie.
 
Juni:             Lørdag 2. og søndag 3. Deltagelse i åpningen av Bygdetunet.
 
                    Torsdag 7. kl.19 Wergelands Hus. Foredrag: Ny Nordisk union ?                  
 
                     Fredag 8. - mandag 11. Fire-dagers tur til Sverige.
 
August:        Søndag 19. ? deltagelse i Bygdetundagen.
 
                     Torsdag 16. kl.19 Eidsvoll i Fokus. Benjamin Baraas leder en rusletur i Sundet. Etterpå 
                     viser han bilder og kåserer i Kafe Henrik.
 
September:  Onsdag 12 kl.19 Kafe Standpunkt: Norge i verden møte nr.4
 
                     Torsdag 20. kl.19 Badet Kulturtun. Eidsvoll i Fokus. Fra Badebakkens historie,
                     ved Benjamin Baraas. Omvisning og kåseri.
 
Oktober:       Onsdag 10. kl.19 Kafe Standpunkt: Norge i verden møte nr.5
 
November:    Onsdag 14. kl.19 Kafe Standpunkt: Norge i verden møte nr.6
 
                     Torsdag 22. kl.19 Badet Kulturtun: Eidsvoll i Fokus, om Eidsvolls geologi.
 
 
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening