2000

Møteserien ”Eidsvoll i Fokus” ble startet i 1997, og er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll Forsvarsforening, Eidsvoll  Historielag og Foreningen Norden Eidsvoll. Serien er åpen for alle interesserte, og møtene frem til og med 9. mars 2006 ble normalt holdt i kommunesalen i Eidsvoll Rådhus. Etter denne dato er møtene holdt i Badet kulturtun.
Hensikten med serien er å gi en oppfriskning av de mest betydningsfulle hendelser og trekk i vår bygds spennende og fengslende historie, samt en presentasjon av kjente personer som har utrettet ting gjennom tidene av spesiell interesse for Eidsvoll. Møtene er tatt opp på video/DVD som oppbevares i kommunens sikkerhetshvelv, slik at ettertiden kan få glede av den informasjon som gis.
 
Møte nr 10
Tema: "Carsten Ankers livshistorie -hans betydning for Eidsvoll".
Dato: Torsdag 16.mars kl.18.30
Antall tilhørere: 75
Foredragsholder var konservator i Eidsvollsbygningen Geir Thomas Risåsen.
 
Møte nr 11
Tema: "Sjukdom og helsevern før og nå".
Dato: Torsdag 21.september kl.18.30
Antall tilhørere: ca.80
Foredragsholder var doktor Odd Martin Kvile.
 
Møte nr 12
Tema: "Eilert Sundts liv og virke".
Dato: Torsdag 10.oktober kl.18.30
Antall tilhørere: ca.60
Foredragsholder var forfatterinne Bodil Stenseth
 
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening