2003

Møteserien ”Eidsvoll i Fokus” ble startet i 1997, og er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsvoll Forsvarsforening, Eidsvoll  Historielag og Foreningen Norden Eidsvoll. Serien er åpen for alle interesserte, og møtene frem til og med 9. mars 2006 ble normalt holdt i kommunesalen i Eidsvoll Rådhus. Etter denne dato er møtene holdt i Badet kulturtun.
Hensikten med serien er å gi en oppfriskning av de mest betydningsfulle hendelser og trekk i vår bygds spennende og fengslende historie, samt en presentasjon av kjente personer som har utrettet ting gjennom tidene av spesiell interesse for Eidsvoll. Møtene er tatt opp på video/DVD som oppbevares i kommunens sikkerhetshvelv, slik at ettertiden kan få glede av den informasjon som gis.
 
Møte nr 21
Tema: "Forfatteren og teatermannen Hans Aanerud". 
Dato: Torsdag 13. mars kl.18.30
Antall tilhørere: ca.90
Foredragsholdere var Gunner Ljøldal sammen med Haakon Bjørnstad. På slutten av møtet orienterte Simen Flyen om den nye bygdeboka for Eidsvoll som snart var klar for utsendelse.
 
Møte nr 22
Tema: "Rikspolitisk senter på Eidsvoll Verk".
Dato: Torsdag 18 september kl.18.30
Antall tilhørere: ca.45
Foredragsholder var direktør Erik Jondell.
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening