Innkalling

INVITASJON OG INNKALLING TIL EIDSVOLL FORSVARSFORENINGS ÅRSMØTEARRANGEMENT

Onsdag 12. februar 2014 i Kafe Henrik

Kl. 19.00 er det foredrag ved oberst Stein Erik Lauglo, sjef for HV-02, Oslo og Akershus heimevernsdistrikt. Temaet er kort og godt ”HV-02”.
Årsmøtet begynner derfor kl. 20.15 og agendaen blir slik:

  • - Innledning ved leder
  • - Valg av møteleder
  • - Valg av referent
  • - Årsberetning ved leder. Godkjenning
  • - Regnskap ved kasserer. Godkjenning
  • - Valg ved leder av valgkomiteen Godkjenning
  • - Innkomne saker
  • - Budsjett
  • - Aktivitetsplan for 2014

Saker som skal behandles på årsmøtet må være hos styret innen 30. januar

Velkommen til årsmøtearrangementet

Hilsen Styret
Dokumenter

- Klikk her for å laste ned årsberetningen for 2013 (Microsoft Word)

- Klikk her for å laste ned regnskap med bilag (PDF)

- Klikk her for å laste ned revidert regnskap (PDF)
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening