Årsmøtereferat for 2010

Foreningen holdt sitt 22.de årsmøte i Kafe Henrik den 10 mars.

I forkant av møtet hadde brigader John Einar Hynaas holdt et interessant foredrag om norske festningsverker. Han er leder for forsvarets avdeling for kultur og tradisjon, og tok for seg de syv festningene; både de urnorske, samt de som ble anlagt i dansketida og under unionen med svenskene. Hynaas er en god formidler og hadde stoff på lager for en hel kveld.

Årsmøtet ble tradisjonelt gjennomført, der årsberetning, regnskap,budsjett og valg ble godkjent slik det ble lagt fram fra styret.

Styret for 2011 ser slik ut:

Leder Torgeir Solum
Nestleder Karl Helge Storhaug
Sekretær Vidar Engen
Kasserer Ivar Nordby
Styremedlem Bjørn Dalbo
Varamenn Willy Joar Tærud, Trygve Wenger, John Vestby
Valgkomite Bjørn Dalbo og John Vestby
 
Revisor Knut Nordheim
 
Fra aktivitetene til foreningen i 2010 kan nevnes:
Foredrag om ”Det norske forsvaret” ved Forsvarssjef Harald Sunde
Foredrag om Heimevernet ved HV-sjef Kristin Lund
Foreningstur over to dager til Kjeller flystasjon- Hvalsmoen Museum-Bagn i Valdres.
Foreningstur over fire dager til Krakow.
Foredrag om ”Psykologisk krigføring”
Foredrag ”Krig og fred i Norden” sammen med Historielaget, Eidsvoll 1814 og Foreningen Norden.
 
Under åpningen av Bygdetunet i juni samlet foreningens aktiviteter ved Okkupasjonsmuseet
mange interesserte besøkende; barn som voksne, samtidig som museet da åpner for omvisninger.

Foreningen har vært medarrangør for fire møter i fordragserien ”Eidsvoll i Fokus” sammen med Historielaget og Foreningen Norden.

 
Ref.
 
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening