2013

Torsdag 21. mars kl.19.00: Badet Kulturtun Eidsvoll i Fokus med «Eidsvolls geologi» ved Professor Petter M. Ihlen NTNU

Onsdag 17. april kl.19.00: Kafe Henrik. Tema ikke bestemt

Søndag 2. juni: Deltagelse i åpningen av Bygdetunet.

15. -18. august: Medlemstur til Danmark

Søndag 25. august: Bygdetundagen
 
Torsdag 26. september kl.19.00: Badet Kulturtun. Eidsvoll i Fokus med «Johnsrudslekta» ved Gunnar Johnsrud

Torsdag 21. november kl.19.00: Breidablikk Eidsvoll i Fokus «Prost og politiker NicolaiWergeland» ved Professor Jahn H. Thon

Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening