Eidsvoll Forsvarsforenings styre 2013


Leder
Torgeir Solum
Tlf.: 907 28 485
Nestleder
Karl-Helge Storhaug
Tlf.: 976 26 366
E-post: Karl-Helge.Stjernen.Storhaug@helse-sorost.no 
Sekretær
Vidar Engen
Tlf.: 916 25 087
Kasserer
Ivar Nordby
Tlf.: 952 34 962
 
Styremedlem
Bjørn Dalbo
Tlf.: 909 91 881
Styremedlem
Joar W. Tærud
Tlf.: 934 84 188
E-post: wijo-ta@online.no
Varamedlemmer
John Sigmund Vestby, Inger Cock Olsen, Bjørn Hovden og Bjørn Hytjanstorp
Valgkomite
Bjørn Dalbo og John Sigmund Vestby
Revisor
Knut Nordheim


Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening