Innkalling

INNKALLING TIL EIDSVOLL FORSVARSFORENINGS ÅRSMØTE
Ons. 09.03.2016 kl.20:00 i Kafe Henrik.
 
Innledning, ved leder.
Valg av møteleder.
Valg av referent.
Årsberetning ved leder. Godkjenning
Regnskap ved kasserer. Godkjenning
Budsjett. Godkjening
Valg
Innkomne saker.

Aktivitetsplan for 2016.
 
Saker som skal behandles på årsmøtet må være hos styret innen 25 februar.
Dokumenter vedlagt innkallingen : Årsberetning, regnskap og budsjett.
 
 
Før årsmøtet holder historiker og forfatter Birgit H Rimstad foredrag:
"Grenselosene - de glemte heltene". Start kl. 19:00. Inngang til foredraget, inkl. kaffe og kake, kr. 100,-

Hilsen Styret.
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Eidsvoll Forsvarsforening