Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

DFS under press

For andre året på rad har regjeringen foreslått kutt i støtten til Skyttervesenet med 6,2 millioner kroner.

For andre året på rad har regjeringen foreslått kutt i støtten til Skyttervesenet med 6,2 millioner kroner. Etter massivt press er forslaget trukket tilbake og regjeringspartiene foreslår nå at kuttet blir på 2,7 millioner for 2013.
Det frivillige Skyttervesen (DFS)ble opprettet av Stortinget i 1893 og er den eneste frivillige organisasjon opprettet av det offentlige. Formålsparagrafen lyder: “Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og dermed dyktiggjøre det for landets forsvar”.

Over 150 ordførere fra bl.a. Troms, Oppland, Hedmark og Agderfylkene har gått kraftig ut mot kuttforslaget. Partiene Venstre, Høyre, Krf, Frp og Sp har også klare synspunkter på at man synes forslaget gir feil signaler.
Forsvarsdepartementet mener at fordi Forsvaret er omstilt til et innsatsforsvar trenger ikke hele Norge å lære seg å skyte. Skyttervesenet må derfor også omstille seg og akseptere mindre offentlig tilskudd.

Riksrevisjonen har etterlyst en omlegging av tildelingskriteriene, og Forsvarsdepartementet vedtok i 2010 å stille strengere krav ved at tildelte penger skal brukes mere på formålstjenelige aktiviteter enn på drift av dyre skytebaneanlegg. Utenriks-og Forsvarskomiteen bemerket året etter at Skyttervesenet måtte bruke dette året til å omstille driften etter de nye retningslinjene for tildeling av midler.
For Skyttervesenet er det viktig at bevilgningene er store nok til å få avviklet viktige aktiviteter som Landsskytterstevnet og at det nå er satt i gang en gjennomgang av organisasjonens samfunnsrolle.

Mange skytterlag hadde dyktige Krag-Jørgensenskyttere som både med og uten uniform ble satt inn mot den tyske framrykningen i aprildagene 1940. Dette var en gevinst Forsvaret kunne høste fordi Det Frivillige Skyttervesen tidlig fikk kjøpe Krag-Jørgensenrifler for en rimelig penge, og man hadde derfor moderne våpen i skytterlagene som medlemmer kunne trene og konkurrere med. Fram mot omleggingen av forsvaret på 2000-tallet var gode skytekunnskaper en fordel for mange rekrutter som møtte til førstegangstjeneste. Etter hvert som Hæren er krympet til en skygge av hva den var i Invasjonsforsvaret er det i dag færre med gode skyteferdigheter som tjenestegjør, og en anderledes våpenutrustning setter ikke samme krav som tidligere.

Som samfunnsaktør er imidlertid Det frivillige Skyttervesen minst like viktig som tidligere. I mange bygder er skytterlaget del av det limet som binder folk sammen. Innen de 850 skytterlagene drives et langsiktig arbeid med en enorm innsats innen holdningskaping mot bl.a annet ungdom, og en samfunnsviktig opplæring av medlemmene i omgangen med skytevåpen. Disse bidragene vil få enda større betydning i tiden framover, og et mere sentralisert forsvar gjør at DFS sin desentraliserte organisasjon også vil ha betydning for forsvarsvarsviljen og forsvarsevnen i det norske folk.
Eidsvoll Forsvarsforening ønsker på denne måten å støtte skyttersaken.

Vis alle nyheter