Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Eidsvoll Forsvarsforenings styre 2013


Leder
Torgeir Solum
Tlf.: 907 28 485
Nestleder
Karl-Helge Storhaug
Tlf.: 976 26 366
E-post: Karl-Helge.Stjernen.Storhaug@helse-sorost.no 
Sekretær
Vidar Engen
Tlf.: 916 25 087
Kasserer
Ivar Nordby
Tlf.: 952 34 962
 
Styremedlem
Bjørn Dalbo
Tlf.: 909 91 881
Styremedlem
Joar W. Tærud
Tlf.: 934 84 188
E-post: wijo-ta@online.no
Varamedlemmer
John Sigmund Vestby, Inger Cock Olsen, Bjørn Hovden og Bjørn Hytjanstorp
Valgkomite
Bjørn Dalbo og John Sigmund Vestby
Revisor
Knut Nordheim