Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Foredrag om cyberkrigføring

Publisert: 21.11.2011
Foredrag i Kafe Henrik : "Er vår sikkerhet truet via Internett ?"
 
Omleggingen av Forsvaret til et mobilt innsatsforsvar innebærer også bruk av avanserte datasystemer. Nå og da informerer media oss om aktivitet fra flere land hvor dataangrep mot forsvar, industri og enkelte personer i "interessante" posisjoner er målet. Uvedkommende kan tenkes å være i stand til å blant annet slå av forsvarets radiosamband, kople ut strøm og vannforsyning samt blokkere telefonsystemer.
Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI) er en ny organisasjon som er gitt ansvaret for Forsvarte bruk av Internett, også kalt cyberdomenet. INI er bare såvidt to år gammel, men består allerede av over 1000 medarbeidere. INI ledes av Generalmajor Sundseth.
Oberstløytnant Ivar Kjærem leder avdelingen for beskyttelse av kritisk infrastruktur (BKI).  Denne er underlagt INIoperasjoner og har som hovedoppgave å detektere og håndtere etterretning og angrep mot Forsvarets informasjonssystemer.
Det debatteres i ulike fagmiljøer om det er mulig å utkjempe krig via cyberspace. Så hvor står det Norske forsvaret i forhold til dette nye domenet for krigføring ?
Ivar Kjærem er fordragsholder i Kafe Henrik onsdag 30 november kl.1900. Møtet er åpent for alle. Velkommen.
 
 
 

Vis alle nyheter