Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Foredrag om internasjonale operasjoner i Kafe Henrik torsdag

Torsdag 19. september kl. 19.00 blir det et foredrag i Kafe Henrik om NVIO og dets arbeid blant veteranene fra de internasjonale operasjonene. Foredragsholder er Thor Lysenstøen, generalsekretær i organisasjonen.

Bakgrunn
Norge har deltatt med militært personell til internasjonale operasjoner helt tilbake til Tysklandsbrigadene på slutten av 1940-tallet. Den største interessorganisasjon for veteranene og deres pårørende er Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO).
NVIO består i dag av 7500 medlemmer, har 58 lokalforeninger over hele landet og er en politisk nøytral organisasjon. NVIO driver et landsomfattende kamerat– og familiestøttearbeid.

Nylig ble "Levekårsundersøkelsen for veteraner fra internasjonale operasjoner" lagt fram og denne vil bli et naturlig bakteppe under foredraget. Lysenstøen vil holde en generell orientering om NVIO og det settes av god tid til å snakke om kompensasjonsordninger, bostedsløse veteraner etc. i spørreperioden, dvs. det pressen for tiden har fokus på.

Sted: Kafe Henrik, Eidsvoll sentrum
Tidspunkt: Torsdag 19. september 2013 kl. 19.00
Inngang: kr.50,-
Salg: Kaffe og kaker
Arrangør: Eidsvoll Forsvarsforening

Vis alle nyheter