Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Forsvarssak er fredssak

Forsvarssak er fredssak
Forsvaret er en sikkerhetsgaranti for fremtiden. Slagordet: "Forsvarssak er fredssak", ble utformet av tidligere president i Norges Forsvarsforening Fridtjof Nansen, og dette gjelder også i dag. Målet med forsvarssaken er nasjonens frihet, uavhengighet og fred, og dermed de grunnleggende rettigheter for innbyggerne. For å nå dette målet er et troverdig forsvar, herunder levende forsvarsvilje og samfunnsikkerhet, viktige midler.

Folkets støtte til Forsvaret
I dag er forsvaret lokalisert til få steder i landet, og omfatter færre personer enn noen gang tidligere etter 1945. Mange av oss har derfor liten eller ingen relasjon til Forsvaret eller Forsvarets institusjoner, og dette vil prege samfunnet i økende grad framover. Forsvarsforeningens informasjonsarbeid utgjør derfor en forskjell for å bevare et Forsvar forankret i folket. Det er viktig at den enkelte borger kan ha innsikt i og kan gi støtte til forsvaret og dets institusjoner og bidra til en robust og funksjonell drift av samfunnet i fred, krise og krig.

Norges sikkerhetsbehov
For å forstå landets sikkerhetsbehov trenger vi grundig debatt om sikkerhets-og forsvarspolitikken vår. Norges Forsvarsforenings arbeid er derfor en del av grunnlaget for en bred forståelse for viktigheten av vårt nasjonale forsvar, for å skape en bevissthet om hva våre militære styrker er til for, og for betydningen av vår alliansetilknytning.