Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Forsvarssjefens anbefaling

General Harald Sunde har levert et tydelig stykke arbeid gjennom sin militærfaglige anbefaling. Dette er hans forslag til hvordan forsvaret skal utvikles de neste fire år og ønsker hermed å fullføre den nå 20 år lange omstillingsprosessen for et framtidsrettet innsatsforsvar.

Gode råd er dyre. Generalen har lykkes i å finne god balanse mellom de mange grepene han foreslår for å gjøre innsatsforsvarskonseptet komplett. Han har valgt å holde seg innenfor det som antas å være en oppnåelig økonomisk ramme i perioden. Derfor vil en slik balanse bety at alle innsatselementene ender opp som mindre enn ønskelige. Ingen av lederene for forsvarsgrenene bør derfor være fornøyd med det volumperspektivet de forespeiles. Men samtidig bør heller ingen av dem være misfornøyd med den faglige innretning forslaget har. Med unntak av generalinspektøren for Heimevernet. Hun bør være rasende.

Når det politiske Norge nå skal rive og slite i Forsvarssjefens råd, vil vi oppleve at hvert eneste av hans svært mange enkeltforslag vil bli dømt 'nord og ned' – av noen. For regjering og storting blir det derfor denne gang særlig viktig å påse at Sundes helhetlige strategi for en overmoden fullføring av Forsvarets omstilling ikke mistes av syne.

For å komme i mål innenfor det han anser for realistiske økonomiske rammer må mange virksomheter og anlegg avvikles. Slik vil Forsvarssjefen flytte ressurser til operativ evne. Forsvarets infrastruktur må reduseres til å bli så liten som mulig, men likevel stor nok.

Begrepet ”kritisk masse” ble innført av vår forrige forsvarssjef, Sverre Diesen. Dette er da den størrelsen en forsvarsgren kan bli redusert til (for at staten skal spare penger) så den ikke klarer å opprettholde seg selv og risikerer å bli lagt ned. Er vi på vei dit ?