Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Fredag 22. juli 2011

Denne dagen har vi med vantro og forferdelse fulgt dekningen av bombeangrepet på Regjeringskvartalet i Oslo og drapene under AUFs sommerleir på Utøya i Tyrifjorden.

Blomsterhav utenfor domkirken i OsloEidsvoll Forsvarsforening fordømmer de feige og grusomme handlingene på det sterkeste, og uttrykker vår dypeste medfølelse med de pårørende.

Hendelsene 22. juli 2011 burde aldri ha kunnet få skje, de må aldri få skje igjen og skal ikke få endre de grunnleggende verdiene i samfunnet vårt. Trusler mot nasjonen vår er alltid i endring og i vår tid i stadig raskere takt. Evnen til å skape trygghet og sikkerhet for landets innbyggere må derfor kontinuerlig tilpasses virkeligheten, og forsvaret (både det sivile og militære) må til en hver tid innrettes deretter. Nå har trusselbildet endret seg igjen og er med en med ufattelig ondskap utøvet midt i hverdagen vår; utøvd av noen midt i blant oss.

Vi må bli dyktigere og raskere – både borgere og institusjoner – til kontinuerlig å forbedre evnen til å hegne om våre ukrenkelige verdier: – trygghet, åpenhet og demokrati.

Trygghet og sikkerhet er av våre innerste behov, og vår norske stats eksistens hviler på evnen til å hindre at vi og våre familier føler oss usikret. 22. juli 2011 er en grusom påminnelse om alvoret i det ansvaret våre folkevalgte institusjoner har for å sørge for denne sikkerheten – både sentralt og lokalt.

Norges Forsvarsforening har i 125 år utrettelig arbeidet for norske borgeres trygghet og for forsvarsviljen i folket. Som lokalforening skal vi etter beste evne fortsette med vårt bidrag og holdningsskapende arbeid.