Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Heimevernet på ville veier

I år er det laget en rapport som med forbehold anbefaler at Hær og Heimevern bør slås sammen. Det siste er at HV-016 avdelingen i Innsatsstyrkene foreslås lagt ned.

Heimevernet har hatt en spesiell status i forsvaret og i folks bevissthet siden det ble opprettet i 1945. Mange mener imidlertid at Heimevernet har utspilt sin funksjon og bør legges ned.

I dag øves mannskapet nesten ikke grunnet pengemangel. Pr. definisjon har imidlertid HV ansvaret for Norges territorelle forsvar. Det er bare det at vi har ikke noe landforsvar i dag, bare et minimalt og innsatsbasert forsvar praktisk talt uten reserver.

Heimevernet er den delen av forsvaret som det blir brukt minst penger på, fordi tjenesten for det meste er basert på folk som har sivile jobber. Det er motivasjon som gjør at man velger å bruke fritida på HV-tjeneste og i HV-016 avdelingen er motivasjonen høy.

Argumentet for nedleggele er at denne avdelingen utgjør en ”overkapasitet”. Pengene som frigjøres skal brukes til å få mer øvelse for flere i Heimevernet.

Dersom  HV-016 avdelingen legges ned kan effekten ved å fordele penger til mer øvelse av den vanlige HV-soldat meget kortvarig, fordi disse pengene neppe blir øremerket. Stortingspolitikerne lukker øynene for at Forsvarsbudsjettet ikke er bærekraftig for Forsvarets struktur, og Heimevernet vil nok fortsatt bli sulteforet selv om HVs general Kristin Lund er optimist.