Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Hvorfor deltar norske soldater i Afganistankrigen?

Norske soldater blir drept i Afghanistan. Ikke fordi landet vårt blir angrepet av Afghanistan men fordi Norge er medlem av NATO. Den norske kampen mot terror er i full gang.

Da Sovjetunionen gikk i oppløsning rundt starten av 90-tallet mistet NATO-landene en kjærkommen fiende. En ny måtte finnes for å legitimere NATOs eksistens som forsvarsallianse. Forsvarsbegrepet ble dermed utvidet til å gjelde trusler mot alliansens medlemsland fra verden utenfor og kunne dermed pr.definisjon forebygges ved å bruke alliansens militærmakt.

Da USA ble utsatt for Bin Ladens terrorangrep 11.09.2001 ble angrepet definert som en krigserklæring mot NATOs største bidragsyter og medlem. President Bush innførte ”krigen mot terror” som et nytt og farlig begrep og i løpet av få måneder startet den amerikanske angrepskrigen mot Osama Bin Ladens baser i Afghanistan for å knekke terrorbevegelsen.

Gjennom medlemskapet i alliansen er de øvrige landene forpliktet til å være med  å forsvare et medlemsland som blir angrepet. Norge har gjort det slik at det militære bidraget i Afghanistan skjer via FN. USA kjører fortsatt sitt eget opplegg i Sør-Afghanistan støttet av blant annet NATO-medlemmene Canada, Nederland og England.

Norge har med unntak av tysklandsbrigadene bidratt med fredsbevarende militære styrker ulike steder i verden. Men bidraget i Afghanistan er den første krigsoperasjonen Norge er med i siden 2.verdenskrig.

Andre NATO-land har kritisert Norge for å ikke ville oppfylle medlemsforpliktelsen sin ved å unnlate å engasjere seg i Sør-Afghanistan der de USA-ledede operasjonene foregår. 

Det norske forsvaret er vedtatt skal være et utenrikspolitisk verktøy og at norske soldater blir drept i Afghanistan er tydeligvis en akseptabel pris for vårt NATO-medlemskap.