Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Ja til verneplikt for kvinner!

Kvinner skal ikke bare ha rett til, men også plikt til å avtjene verneplikt. Dette vil øke mangfoldet og styrke Forsvaret.
Det er i dag ingen grunn til at ikke kvinner skal avtjene verneplikten på lik linje med menn. Spørsmålet om kvinnelig verneplikt er derfor et spørsmål om likestilling, altså et spørsmål om kvinner og menn skal ha de samme rettigheter og plikter i samfunnet.

Det er allerede over 30 år siden Stortinget vedtok yrkesmessig likestilling i Forsvaret. Man erkjente da at mann og kvinne har like store forutsetninger for å tjenestegjøre i Forsvaret. Det er lenge siden det dreide seg om fysisk styrke. I dag er det tvert imot slik at Forsvaret trenger flere og flere menn og kvinner med utdannelse og spesialkompetanse.

Les hele artikkelen her


Vis alle nyheter